Rapport met visie op bevolkingszorg verschenen

Berenschot ondersteunt commissie Bruinooge
8 oktober 2012

Berenschot heeft samen met Crisislab de commissie Bruinooge ondersteund bij het opstellen van het rapport over bevolkingszorg. Het rapport dat in opdracht van Veiligheidsberaad tot stand kwam, bevat een eigentijdse en realistische visie op bevolkingszorg bij rampen en crises.

Op woensdag 3 oktober 2012 hebben alle burgemeesters en gemeentesecretarissen van Nederland het rapport 'Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij' ontvangen.

Tijdens een crisis of een ramp moet de overheid het principe loslaten dat zij in elk opzicht voor alle getroffenen moet zorgen. Zelfredzame burgers moeten in staat worden gesteld om hun eigen weg te gaan en wanneer dat nodig is moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden door de overheid. In de tweede plaats moet de focus komen te liggen op het redden van diegene die verminderd zelfredzaam zijn. Hierbij moet spontane hulp uit de samenleving door burgers te laten helpen én hun specialistisch hulpaanbod daar waar mogelijk geaccepteerd worden. Zeker zolang de hulpverleningsdiensten nog niet volledig zijn opgeschaald. In het geval de overheid toch bevolkingszorg moet leveren die niet specifiek is voorbereid, wordt deze zorg op basis van veerkracht en improvisatie geleverd. Om dit te realiseren moet improvisatie een essentieel onderdeel vormen van het oefenen.

De commissie Bruinooge heeft zich laten leiden door de vraag wat burgers zelf kunnen en willen doen tijdens een incident en wat zij daarop aanvullend van de overheid kunnen verwachten. Er zijn grenzen aan de zorg die de overheid kan leveren op het gebied van bevolkingszorg. Daarom zijn zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voor de commissie belangrijke uitgangspunten geweest bij het formuleren van de visie.

logo Veiligheidsberaad

Meer informatie