Quickscan 'Kosten en opbrengsten fraudebestrijding'

Gepubliceerd op 24 januari 2013

De uitdaging voor u is om het (financiële) rendement op fraudebestrijding te vergroten: om met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk resultaat te boeken. Dit betekent het voorkomen, bestrijden en opsporen van fraude én het maximale terugvorderen aan opgespoord fraudebedrag, tegen zo laag mogelijke kosten.

Onze aanpak is op een aantal vlakken vernieuwend:

 • We gebruiken technieken als LeanSix Sigma om te komen tot meetbare verbeterdoelstellingen en belangrijke verbanden tussen inzet en opbrengsten.
 • ˜We gaan niet alleen op zoek naar input en output indicatoren, maar waar mogelijk ook naar procesindicatoren[1]; dat zijn de indicatoren die de knoppen zijn tot de toekomstige verbetering.
 • Op deze manier geeft de Quickscan inzicht welke interventies het meest succesvol zijn in uw situatie en binnen uw mogelijkheden. Enkele voorbeelden van uitkomsten zijn:
 • Voert uw gemeente voldoende preventief handhavingsbeleid en zijn de kosten die daarvoor gemaakt worden in lijn met de resultaten?
 • Voert uw gemeente voldoende en de juiste fraudeonderzoeken uit?
 • Leveren fraudeonderzoeken voldoende op in termen van opgespoorde fraude, geinde bedragen en bespaarde uitkeringen?
 • Achter welke signalen moet ik aangaan voor optimaal succes in termen van preventie en opsporing?
 • Zijn de kosten (in tijd en geld) van mijn fraudeonderzoeken in lijn met de resultaten die de onderzoeken opleveren?
 • Hoe lang moet een fraudeonderzoek duren om te zorgen voor optimale preventie en een zo laag mogelijk bedrag aan opgespoorde fraude per geval?

Wat levert deelname u op?

We bieden een basisvariant aan van de Quickscan waarin u een maatwerk rapportage met informatie over uw inspanning en resultaten van uw fraudebestrijding in vergelijking met die van andere gemeenten krijgt. Wanneer u kiest voor de uitgebreide variant van de Quickscan, ontvangt u naast de maatwerkrapportage ook nog:

 • Concrete aanbevelingen om uw (financiële) rendement op fraudebestrijding te verhogen zodat u de effectiviteit van het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude kunt verhogen;
 • Persoonlijk Adviesgesprek.
 • Deelname aan masterclass waarin de resultaten van de Quickscan worden besproken, ervaringen gedeeld tussen de deelnemers en inhoudelijke thema's worden besproken.

Bij zowel de basis- als de uitgebreide variant kunt u ons bellen voor ondersteuning bij vragen.

Randvoorwaarde: anoniem

Wij verwerken de resultaten van uw gemeente anoniem.

[1] Afhankelijk van de beschikbaarheid van data, zijn sommige procesindicatoren wel of niet te meten. Verdiepingsonderzoek naar aanleiding van de Quickscan kan dan nodig en nuttig zijn.


Zie ook