Effectieve beïnvloeding in de adviespraktijk


Training

In de adviespraktijk draait het bijna altijd om invloed krijgen zonder formele of hiërarchische macht. Effectief beïnvloeden is in dat kader dus essentieel om doelen te kunnen bereiken. In drie blokken van twee dagen behandelen wij de elementen die bepalend zijn voor het succes van de adviseur, namelijk: de adviseur als persoon, zijn of haar professionele vaardigheden en het interactieproces met de opdrachtgever. Een van uw eigen adviesprojecten vormt de rode draad binnen het programma en dient als basis om het geleerde meteen toe te passen.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Adviseurs 3 x 2 dagen

€ 3.748,50

Utrecht

Programma

Tijdens het eerste blok van de training ‘Effectieve beïnvloeding in de adviespraktijk’ gaan we uitgebreid in op de persoon van de adviseur:

 • Welke talenten brengt u in?
 • Vanuit welke normen, waarden en overtuigingen staat u in het werk?
 • Welke talenten zou u met name goed kunnen inzetten?
 • Bij welke aspecten is enige aanpassing of ontwikkeling van talenten gewenst?

In het tweede blok komen de vaardigheden van de adviseur aan bod:

 • Wat is effectief beïnvloeden nu precies?
 • Hoe geeft u daar in de praktijk vorm aan?

Gedurende het derde blok staat de interactie met de klant centraal: niet zelden de opdrachtgever, maar ook het onderwerp van uw advisering. Hierbij vormt een van uw eigen adviesprojecten de rode draad binnen het programma.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor interne adviseurs van grotere organisaties (staf- en ondersteunende diensten) en voor externe adviseurs van kleinere adviesbureaus die geen eigen leergang hebben.

Aanpak

De training ‘Effectieve beïnvloeding in de adviespraktijk’ kent een groepsgerichte aanpak met drie duidelijke hoofdthema’s: persoon van de adviseur, vaardigheden binnen het vak en de interactie met de klant. Pure training op vaardigheden wordt afgewisseld met het geven van inzichten en het toepassen van reflectie. Bij de training maken we onder meer gebruik van gedrags- en beïnvloedingsmodellen (Leary, Kilmann) waarmee u praktische en concrete handvatten verkrijgt voor in de praktijk. Verder maken wij gebruik van werkvormen voortkomend uit de Voice Drama en Rationeel emotieve training.

Leerdoelen

De training geeft u inzicht in uw eigen sterktes en zwaktes in relatie tot de context van de adviespraktijk. Dit betreft onder meer kennis van de adviespraktijk, vaardigheden op het gebied van adviesgedrag en in relatie tot het klantcontact, maar ook communicatieve vaardigheden en vaardigheden op het gebied van het beïnvloedingsproces en in het omgaan met weerstanden. Tot slot leert u het belang te onderkennen van aansluiten op de gesprekspartners alvorens deze op een effectieve wijze om te buigen.

Resultaten

Na de training ‘Effectieve beïnvloeding in de adviespraktijk’ bent u als adviseur in staat om uzelf als instrument in te zetten in het adviesproces en om de signalen die u verkrijgt effectief te gebruiken. Verder hebt u uw adviesvaardigheden, communicatieve en beïnvloedingsvaardigheden verder ontwikkeld en bent u in staat om op een effectieve wijze om te gaan met weerstanden en tegenspel van stakeholders.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

8 - 12 deelnemers.

Trainers

Egmont Tilleman

Egmont Tilleman is Managing consultant bij Berenschot. Met zijn jarenlange ervaring als trainer en adviseur is hij gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Het is zijn streven om beweging te creëren en ontwikkeling op gang te brengen op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. Effectief beïnvloeden speelt daarbij een belangrijke rol.

Aafke van den Borne

Aafke van den Borne is Senior consultant bij Berenschot. Haar opdrachten zijn divers en altijd gericht op ontwikkeling, zowel van organisaties als van mensen. Ze doet dit vanuit verschillende rollen, zoals trainer, projectleider, coach en adviseur.

Justin Plug

Justin Plug is Consultant bij Berenschot. Als psycholoog kent hij de cognitieve processen die bij leren horen en creëert daarmee de juiste omstandigheden voor persoonlijke ontwikkeling. Zo helpt hij mensen om een leven lang te leren.

Joris de Bie

Joris de Bie is Senior managing consultant bij Berenschot. Al meer dan 25 jaar begeleidt hij organisaties in het verbeteren van de performance van mens en organisatie. Met zijn ervaring in trainen, adviseren en begeleiden kan hij u helpen om de adviespraktijk effectief te leren beïnvloeden.

Data

Deze training vindt plaats op de volgende data:

 • Blok 1: 12 en 13 december 2019 van 9.00 tot 17.00 uur
 • Blok 2: 16 en 17 januari 2020 van 9.00 tot 17.00 uur
 • Blok 3: 13 en 14 februari 2020 van 9.00 tot 17.00 uur

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

 • Opleidingskosten: € 3.495,00
 • Arrangementskosten: € 253,50

Totaal: € 3.748,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 68 13.


Berenschot Academy - Training Effectief beïnvloeden in de adviespraktijk

Trainers

Egmont Tilleman - Effectief beïnvloeden in de adviespraktijk

Egmont Tilleman
Managing consultant

Aafke van den Borne - Effectief beïnvloeden in de adviespraktijk

Aafke van den Borne
Senior consultant

Justin Plug - Training Effectief beïnvloeden in de adviespraktijk

Justin Plug
Consultant

Joris de Bie - Training Effectief beïnvloeden in de adviespraktijk

Joris de Bie
Senior managing consultant