In zes dagen effectief crisismanager (incompany)


Leergang

Wilt u vaardigheden ontwikkelen om tijdens een crisis de juiste afwegingen te maken en besluiten te nemen? En heeft u behoefte aan praktische handvatten om effectief in te zetten in crisissituaties? Deze praktijkgerichte leergang geeft inzicht in de wereld van de crisisbeheersing en leidt u in zes dagen op tot een effectieve crisismanager. U ontwikkelt en traint de vaardigheden de nodig zijn, krijgt praktische richtlijnen en concrete tips en tricks die zich hebben bewezen in de praktijk.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden en sleutelfunctionarissen in de publieke en private sector, die met enige ervaring een rol vervullen in hun crisisorganisatie.

Resultaat

Na afloop van deze leergang kent u alle facetten van crisismanagement. U heeft kennis van, inzicht in en vaardigheden opgedaan met:

  • de organisatie van de crisisbeheersing in Nederland;
  • effectieve planvorming;
  • crisisbesluitvorming;
  • crisiscommunicatie;
  • uw (crisis)competenties en hoe u deze effectief inzet tijdens crisis (met een quickscan);
  • cognitieve bias tijdens crisis;
  • invloeden van factoren als tijdsdruk, stress en vermoeidheid;
  • effectief persoonlijk en situationeel leiderschap;
  • crisisbesluitvorming en optimaal functioneren van een team in crisis.

Programma

Deze zesdaagse leergang start met een individuele intake. In een persoonlijk gesprek inventariseren we uw ervaring en leerwensen voor de meerdaagse leergang. Gedurende en na afloop van de leergang sluiten we zo goed mogelijk aan op uw wensen, zodat u voor uzelf het optimale uit deze leergang kunt halen. Het programma is verder onder te verdelen in drie blokken.

Blok 1: Crisis in context

In het eerste blok staat de omgeving van u en uw crisisteam centraal. Onderwerpen zijn onder andere: effectieve planvorming en crisisstructuren, crisiscommunicatie en politiek-bestuurlijk adviseren.

Zelfstudie

Naar aanleiding van blok 1 ontvangt u een huiswerkopdracht. Deze opdracht helpt u om het geleerde direct in praktijk te brengen.

Blok 2: Jij als crisisprofessional

In het tweede blok staat u als crisisprofessional centraal. Onderwerpen zijn onder andere: uw competenties en hoe u deze effectief inzet tijdens een crisis, mogelijke cognitieve biases tijdens een crisis en de impact van factoren als tijdsdruk, stress en vermoeidheid.

Zelfstudie

Naar aanleiding van blok 2 ontvangt u een huiswerkopdracht. Deze opdracht helpt u om het geleerde direct in praktijk te brengen.

Blok 3: Jij als crisisprofessional in het crisisteam

In het derde blok zoomen we in op uw positie en rol binnen het crisisteam en de (team) competenties die van belang zijn voor een optimaal functionerend crisisteam. Onderwerpen zijn onder andere: Team Resource Management en persoonlijk en situationeel leiderschap.

Na afloop van de leergang plannen we een outtake met u. In een persoonlijk gesprek bespreken we de leeropbrengsten van de leergang en geven we u waar nodig nog extra persoonlijke tips en tricks om uw rol als crisisprofessional optimaal te vervullen.

Aanpak

Deze leergang wordt verzorgd door onze ervaren en gemotiveerde trainers, met elk een eigen expertise op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. Daarnaast is er één vaste trainer die u gedurende de gehele leergang begeleidt. Zo kunnen we u net even wat meer persoonlijke aandacht geven. We maken gebruik van diverse interactieve lesvormen, vaardigheidstrainingen, oefeningen en simulaties die gebaseerd zijn op werkelijk gebeurde incidenten en calamiteiten. Gedurende de leergang doet u diepgaande ervaring op met innovatieve methoden, zoals de BOB-vergadersystematiek, diverse vormen van scenario-analyse en het Team Resource Management-model.

Te behalen

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Trainers

Peter van Zanten

Peter van Zanten werkt als Sectorleider Veiligheid & Crisismanagement bij Berenschot. Hij heeft veel ervaring binnen het veiligheidsdomein in organisatievraagstukken, incidentevaluaties en het opleiden van mensen op dit thema.

Mariska Peeters

Mariska Peeters is Consultant bij Berenschot. Zij houdt zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van veiligheid en crisismanagement en weet met haar energieke, enthousiaste instelling altijd het overzicht te bewaren in complexe situaties.

Bart de Vries

Bart de Vries is Managing consultant bij Berenschot en gedreven door de vraag hoe je als professional, leider, team en organisatie ervoor kunt zorgen crises op effectieve wijze het hoofd te bieden. Als organisatiepsycholoog, adviseur, trainer en coach wil Bart een betekenisvolle bijdrage leveren aan het antwoord op die vraag. Bart heeft ook onderzoek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden naar leiderschap in crisistijd.

Egmont Tilleman

Egmont Tilleman is Managing consultant bij Berenschot op het gebied van leiderschapsontwikkeling én organisatieontwikkeling. Teamontwikkeling, teameffectiviteit en meer specifiek Team Resource Management zijn onderwerpen die hierbij zijn specifieke belangstelling. Daarbij is hij teamlid van het platform Crisismanagement.

Hendrieneke Bolhaar

Hendrieneke Bolhaar is als Managing consultant actief op het gebied van crisismanagement binnen de overheid en het bedrijfsleven. Ze heeft veel ervaring met crisiscommunicatie en politiek bestuurlijk ingewikkelde kwesties.

Maarten van Noort

Maarten van Noort is Managing consultant bij Berenschot binnen het veiligheidsdomein. Maarten is op dit gebied werkzaam als trainer, adviseur en onderzoeker en heeft veel ervaring met crisismanagement, toezicht & handhaving en sociale veiligheidsvraagstukken.

Data en locatie

Deze leergang kunt u alleen binnen uw organisatie als incompany volgen. Data en locaties worden in overleg vastgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 - 291 68 13 of via het contactformulier.

U kunt ook direct een incompany aanvragen via het aanvraagformulier.


Berenschot Academy - Leergang In zes dagen effectief crisismanager

Trainers

Peter van Zanten - Opleiding crisismanager

Peter van Zanten
Sectorleider

Mariska Peeters - Opleiding crisismanager

Mariska Peeters
Senior consultant

Bart de Vries - Opleiding crisismanager

Bart de Vries
Managing consultant

Egmont Tilleman - Opleiding crisismanager

Egmont Tilleman
Managing consultant

Hendrieneke Bolhaar - Opleiding crisismanager

Hendrieneke Bolhaar
Managing consultant

Maarten van Noort - Opleiding crisismanager

Maarten van Noort
Managing consultant