Ethisch en integer handelen


Masterclass

Integriteit is een belangrijk thema in een samenleving die steeds meer transparantie verlangt en eist dat bestuurders zich verantwoorden voor hun gedrag. Ook de (semi)publieke sector heeft hier in toenemende mate mee te maken. Maar wat is integer handelen precies? Hoe gaat u om met grijze gebieden? En wat moet u regelen om ethisch en integer handelen in te bedden in uw organisatie? Tijdens de masterclass ‘Ethisch en integer handelen’ kijken we niet alleen vanuit regels – iedereen is het er wel over eens dat corruptie verwerpelijk is – maar ook  vanuit waarden.

Voor wie?

Duur

Data

Locatie

Professionals 2,5 uur

28 januari 2019

7 maart 2019

8 april 2019

30 mei 2019

Utrecht

Programma

De bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

 • Inleiding over integriteit en ethiek.
 • Oefenen met thema’s en dilemma’s uit de praktijk.
 • Opstellen van een eerste integriteitsagenda voor de eigen
  organisatie.

Onderdeel 1 – Inleiding integriteit (45-60 minuten)

De bijeenkomst start met een plenaire inleiding. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is integriteit?
 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van integriteit.
 • Formeel juridisch kader integriteit.
 • Integriteit binnen uw eigen organisatie.

Hierbij maken we gebruik van Mentimeter (www.mentimeter.com): een systeem dat iedereen de mogelijkheid biedt aan de discussie deel te nemen met behulp van een smartphone of tablet.

Onderdeel 2 – Oefenen met thema’s en dilemma’s uit de
praktijk (45-60 minuten)

Tijdens dit onderdeel zoomen we in op een aantal veelvoorkomende thema’s en dilemma’s. We oefenen de omgang met een medewerker, besluiten in situaties waar (de schijn van) belangenverstrengeling kan optreden, hoe u het beste kunt omgaan met een uitnodiging of met declaratiegedrag.

Hiervoor verdelen we de deelnemers in subgroepen van ongeveer zes personen. Elk groepje discussieert met elkaar aan de hand van dilemma’s, waarna ze de uitkomst steeds kort plenair terugkoppelen. Afhankelijk van de diepgang van de discussie behandelen we zo’n drie tot vijf thema’s op het gebied van integriteit.

Elk thema kent een inhoudelijke en een procescomponent. De inhoudelijke component gaat over hoe u tegen een bepaald thema of dilemma aankijkt. De procescomponent heeft betrekking op hoe u als persoon omgaat met het vermoeden van een misstand, over transparantie of over omgangsvormen.

Onderdeel 3 – Integriteitsagenda (15-30 minuten)

Tot slot van de bijeenkomst gaan we aan de slag met de integriteitsagenda. Hiermee wordt een eerste aanzet gemaakt voor wat in uw organisatie nodig is op het gebied van a) regels (waaronder een gedragscode); b) prikkels (zoals straffen en belonen); c) oefenen en dialoog, en d) organisatorische borging.

Voor wie?

De masterclass ‘Ethisch en integer handelen’ wordt gegeven voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder raadsleden, colleges, ambtelijke afdelingen en raden van commissarissen.

Aanpak

Na een algemene inleiding over integriteit en ethiek discussieert u samen met anders deelnemers in groepjes van circa zes personen over thema’s en dilemma’s uit de praktijk. Voorafgaand aan de masterclass wordt u gevraagd een dilemma in te sturen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de leercyclus van Kolb (oefenen en reflecteren). Vervolgens gaat u aan de slag met het opstellen van een eerste integriteitsagenda voor uw eigen organisatie. Na afloop ontvangt u een hand-out van de presentatie die tijdens de masterclass wordt gegeven.

Leerdoelen

De masterclass ‘Ethisch en integer handelen’ verschaft u informatie, inzichten en praktische handvatten rond de thema’s integriteit, ethiek en een gedragscode voor uw eigen organisatie.

Resultaten

Na afloop van deze masterclass kunt u goed omgaan met dilemma’s op het gebied van ethiek en integriteit. Daarnaast ben u in staat direct een stap voorwaarts te maken in de omgang met integriteit en ethiek binnen uw eigen organisatie.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

6 – 26 deelnemers.

Trainers

Jeroen Boot

Jeroen Boot is Managing consultant bij Berenschot. Hij houdt zich bezig met governance- en juridische vraagstukken rondom de samenwerking tussen overheden onderling en in de interactie tussen overheden en ondernemingen. Tevens werkte hij ruim zeven jaar bij de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa) als projectleider.

Laurens Vellekoop

Laurens Vellekoop is Senior consultant bij Berenschot en expert op het gebied van integriteit. Zo brengt hij niet alleen in beeld hoe een incident zich voor heeft kunnen doen, maar adviseert hij ook over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Daarnaast houdt hij zich veel bezig met integriteitstoetsen.

Roeland Stolk

Roeland Stolk is Managing director bij Berenschot en gespecialiseerd in vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Hij is auteur van de publicatie ‘Grip op Samenwerking’ en weet dan ook als geen ander hoe belangrijk het is om effectief samen te werken in netwerken en allianties. Tevens heeft hij ervaring als interim-manager transitie NWO en procesbegeleider in de samenwerking Amsterdam-Waternet.

Praktische informatie

Voor deze masterclass kunt u kiezen uit de volgende data:

 • 28 januari 2019 van  18:30 tot 21:00 uur
 • 7 maart 2019 van 18:30 tot 21:00 uur
 • 8 april 2019 van 18:30 tot 21:00 uur
 • 30 mei 2019 van 18:30 tot 21:00 uur

U betaalt voor deze opleiding:

 • Opleidingskosten: € 295,00
 • Opslag vanwege btw-vrijstelling (6%): € 17,70
 • Arrangementskosten: € 24,50

Totaal: € 337,20 (vrijgesteld van btw(?)).

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of mail naar academy@berenschot.nl.


Berenschot Academy

Trainers

JeBo-klein Jeroen Boot
Managing director
RpS-klein

Roeland Stolk

Managing director

LaVe-klein

Laurens Vellekoop
Senior consultant