Grip op regionale samenwerking (incompany)


Masterclass

Nu een steeds groter deel van de gemeentelijke begroting naar regionale samenwerkingsverbanden gaat, ervaart de gemeenteraad steeds minder grip. Heeft u het gevoel dat u uw democratische verantwoordelijkheid onvoldoende kunt invullen bij regionale samenwerking? En bent u op zoek naar mogelijkheden om uw grip te versterken? Deze helpt u deze vragen te beantwoorden. Effectief sturen op regionale samenwerking begint bij een heldere agenda, waarin de raad vanuit inhoudelijke ambities de belangrijkste prioriteiten opneemt. Op welke thema’s wil uw gemeente/raadsleden stappen zetten en welke samenwerkingsverbanden zijn daartoe belangrijk? Denk aan verbonden partijen in bijvoorbeeld het sociaal domein, rond de Omgevingswet en de Veiligheidsregio. Samen met u komen we tot een eerste agenda. Vervolgens krijgt u handvatten om uw grip te versterken en effectiever te sturen op regionale samenwerkingsverbanden.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor raadsleden en griffiers van gemeenten die meer grip willen krijgen op regionale samenwerking en de daarbij behorende democratische verantwoordelijkheid.

Resultaat

Deelname aan de masterclass geeft u inzicht in de regionale samenwerkingsverbanden en de bestuurlijk-juridische achtergrond. U leert hoe een goede samenwerking eruit ziet en hoe u de balans kunt vinden in uw eigen en de regionale belangen. Tevens bent u op de hoogte van de best practices op het gebied van regionale samenwerking. Na deze masterclass heeft u beter inzicht in de wijze waarop regionale samenwerking werkt en weet u hoe u uw grip kunt vergroten op verbonden partijen. U herkent de belangrijke samenwerkingsverbanden voor uw gemeente en weet welke onderwerpen daarin in een grote rol spelen. Bovendien beschikt u over de tools om tot een eerste inhoudelijke agenda voor uw gemeente te komen.

Na het afronden van deze masterclass ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Programma

De masterclass begint met een kort overzicht en duiding van de samenwerkingsverbanden waarin uw gemeente participeert en de taken die daarmee gemoeid zijn. Ook krijgt u inzicht in de bestuurlijk-juridische aspecten van regionale samenwerking en de huidige ontwikkelingen omtrent de WGR. Daarbij wordt teruggegrepen op het essay ‘Grip op regionale samenwerking’. Daarna bekijken we op welke thema’s uw gemeente/raadsleden stappen wil zetten en welke samenwerkingsverbanden daartoe belangrijk zijn. Zo komen we samen met u tot een eerste agenda.

Tijdens de groepsrondes gaan we met u interactief het gesprek aan over de belangrijkste regionale samenwerkingsverbanden en onderwerpen voor uw gemeente en de vertaling hiervan naar lokale en regionale organisaties. U krijgt praktische handvatten aangereikt om de grip op individuele samenwerkingsverbanden en het geheel aan regionale samenwerking te versterken, als terugkoppeling op de bespreking in de groepsrondes. Uit de ingestuurde en in heel het land opgehaalde best practices selecteren we de handvatten die het best passen bij de context van uw gemeente.

Aanpak

De masterclass ‘Grip op regionale samenwerking’ heeft een interactief karakter, waarbij een presentatie gekoppeld wordt aan groepsrondes en een plenaire terugkoppeling. Ter voorbereiding op de masterclass wordt u gevraagd aandachtspunten, vragen of dilemma’s, positieve of negatieve ervaringen vanuit uw gemeente rond (grip op) regionale samenwerking in te sturen. Op deze manier kunnen we echt inspelen op uw situatie. Daarnaast wordt er ook teruggekeken naar het essay ‘Grip op regionale samenwerking’.

Trainers

Roeland Stolk

Roeland Stolk is Managing director bij Berenschot en gespecialiseerd in vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Hij is auteur van de publicatie ‘Grip op regionale samenwerking’ en weet dan ook als geen ander hoe belangrijk het is om effectief samen te werken in netwerken en allianties. Tevens heeft hij ervaring als interim-manager transitie NWO en procesbegeleider in de samenwerking Amsterdam-Waternet.

Laurens Vellekoop

Laurens Vellekoop is Senior consultant bij Berenschot en expert op het gebied openbaar bestuur en integriteit. Hij is auteur van het essay ‘Grip op samenwerking in de praktijk’ en kent veel bestaande practices die erop gericht zijn de grip van raadsleden te vergroten. Daarnaast houdt hij zich veel bezig met integriteitstoetsen.

Jeroen Boot

Jeroen Boot is Managing consultant bij Berenschot. Hij houdt zich bezig met governance- en juridische vraagstukken rondom de samenwerking tussen overheden onderling en in de interactie tussen overheden en ondernemingen. Tevens werkte hij ruim zeven jaar bij de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa) als projectleider.

Anne van Heerwaarden

Anne van Heerwaarden is Consultant bij Berenschot. Ze werkt veelal aan maatschappelijke vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Als bestuurskundige bekijkt ze de situatie vanuit verschillende invalshoeken, met oog voor verschillende perspectieven en belangen.

Data en locatie

Deze masterclass kunt u alleen binnen uw organisatie als incompany volgen. Data en locaties worden in overleg vastgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 - 291 68 13 of via het contactformulier.

U kunt ook direct een incompany aanvragen via het aanvraagformulier.


Berenschot Academy - Training Grip op regionale samenwerking

Trainers

Roeland Stolk - Masterclass Grip op regionale samenwerking

Roeland Stolk
Managing director

Laurens Vellekoop - Masterclass Grip op regionale samenwerking

Laurens Vellekoop
Senior consultant

Jeroen Boot - Masterclass Grip op regionale samenwerking

Jeroen Boot
Managing consultant

Anne van Heerwaarden - Masterclass Grip op regionale samenwerking

Anne van Heerwaarden
Consultant