Tags

Het nieuwe belonen (incompany)


Masterclass

Tegenwoordig werken we in platte organisaties, doen we aan zelfsturing, is agility belangrijk en lijkt het werk op zich steeds complexer te worden. En, niet te vergeten, het DNA van de moderne medewerker is ook veranderd. Het oude beloningsparadigma, gestoeld op extrinsieke motivatie (extra) beloning op basis van functioneren), heeft jarenlang uitstekend gewerkt, maar de moderne medewerker zoekt steeds meer naar een intrinsieke motivatie. Dit vraagt om een herziening van het beloningsbeleid, een beleid dat aansluit bij de veranderde werkomgeving en de veranderde medewerker. Deze masterclass stelt u in staat de impact van het huidige beloningsbeleid van uw organisatie te analyseren en met verbetervoorstellen te komen.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor Compensation & Benefits specialisten, HR-businesspartners, beleidsmedewerkers P&O en managers.

Resultaat

Na afloop van deze masterclass beschikt u over de laatste inzichten uit state-of-the-art literatuur- en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van beloningsbeleid en performancemanagement. U kunt daarnaast de impact van het huidige beloningsbeleid van uw organisatie analyseren. Daarnaast beschikt over de juiste kennis en know-how om met verbetervoorstellen te komen. Tevens beschikt u over handvatten om uw performancecyclus opnieuw in te richten.

Programma

Tijdens de masterclass krijgt u inzicht in de laatste stand van de wetenschap als het gaat om de veranderde beloningsbehoeften van medewerkers. Ook de haalbaarheid ervan voor uw eigen organisatie komt aan bod. In hetzelfde licht passeren tevens een aantal best and worst practices de revue, met wederom de vraag: wat kunt u hiervan leren? Tot slot maken we de vertaalslag naar uw eigen organisatie, waarbij u op hoofdlijnen een eerste haalbaarheidsstudie opstelt.

Aanpak

De masterclass heeft het karakter van een interactieve dialoog tussen deelnemers en docent. U wordt uitgedaagd om uw bijdrage te leveren, feedback te geven op andere deelnemers, de docent en de wetenschap, zich met de anderen te verbinden en actief te participeren in de discussie. Dit alles is erop gericht u te laten groeien in professionaliteit en persoonlijke effectiviteit. Na afloop van de dag ontvangt u een hand-out, aangevuld  met een aanvullende literatuurlijst.

Te behalen

Na het afronden van deze masterclass ontvangt u een officieel Berenschot certificaat van deelname.

Trainers

Kilian Wawoe

Kilian Wawoe is organisatiepsycholoog en associé bij Berenschot. Hij startte zijn loopbaan bij ABN-AMRO Bank maar verliet de bank uit onvrede over de heersende ‘bonuscultuur’. In datzelfde jaar promoveerde Wawoe aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, waar hij tegenwoordig aan verbonden is als docent HRM. Hij is tevens auteur van het boek Het Nieuwe Belonen.

Rutger Verbeet

Rutger Verbeet is Managing director bij Berenschot en heeft ruimte ervaring als adviseur. Zijn aandachtsgebieden zijn strategisch beloningsbeleid, modernisering van beloning, topbeloning en reorganisatie & transitie. Daarnaast is hij als docent Bedrijfskundig HRM verbonden aan de Avans+ Hogeschool.

Data en locatie

Deze masterclass kunt u alleen binnen uw organisatie als incompany volgen. Data en locaties worden in overleg vastgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 - 291 68 13 of via het contactformulier.

U kunt ook direct een incompany aanvragen via het aanvraagformulier.


Berenschot Academy

Trainers

Kilian Wawoe - Geassocieerd consultant

Kilian Wawoe

Geassocieerd consultant

Rutger Verbeet

Rutger Verbeet

Managing director