Tags

HR Analytics in de praktijk


Training

Organisaties beschikken over grote hoeveelheden informatie die zij kunnen inzetten om de besluitvorming te verbeteren. Bijvoorbeeld door data over personeel, de uitvoering van HR-processen en resultaten in de organisatie aan elkaar te koppelen en te analyseren (peopleanalytics).

Tal van onderzoeken laten zien dat organisaties die over dergelijke geavanceerde peopleanalytics beschikken een hogere omzet behalen. De vierdaagse training HR Analytics helpt u concrete stappen te zetten in het implementeren van HR Analytics in uw eigen organisatie. Dit op een wijze die bij uw organisatie past en ingebed is in uw reguliere HR-processen.

Tijdens de training HR Analytics maakt u kennis met de relevante theorie, aangereikt door trainers met uitgebreide praktijkervaring. De training is zeer praktijkgericht met tal van oefeningen en veel interactie. U gaat aan de slag met uw eigen bedrijfscase, met als doel een gebruiksklaar actieplan voor uw eigen organisatie te ontwikkelen. U volgt de lessen met een gelimiteerd aantal cursisten en tussen de trainingsdagen door werkt u aan huiswerkopdrachten.Ook de data binnen uw organisatie optimaal benutten? Meld u dan aan voor de training HR Analytics!

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

HR-verantwoordelijken 4 dagen

€ 3.166,50

Utrecht


Programma

De training ‘HR Analytics in de praktijk’ beslaat vier dagen, waarbij het volgende programma wordt aangehouden.

Dag 1: rendement van HR Analytics

 • HR-beslissingen en HR-beleid onderbouwen met cijfers: methoden en technieken
 • Ken- en stuurgetallen
 • Beschrijvende analyse
 • Voorspellende analyse
 • HR-businesscases
 • Strategische personeelsplanning (SPP)
 • Welke methoden/technieken zijn geschikt voor welke vraagstukken en voor welke organisaties?
 • Praktijkvoorbeelden
 • Oefeningen

Huiswerk

Aan de hand van een vragenlijst gaat u aan de slag met het formuleren van de ambities rond HR Analyticsbinnen uw eigen organisatie. Vervolgens brengt u in kaart hoe de HR-processen er in de toekomst uit zullen zien als u deze kunt onderbouwen met cijfers.

Dag 2: toepassen van HR Analytics

 • Kiezen van het juiste vraagstuk
 • Organisatievraagstukken vertalen naar een concrete HR-analyse
 • Opzetten en uitvoerenvan de HR-analyse
 • Sturende processen (tactisch)
 • Uitkomsten zodanigpresenteren dat de inzichten uitde analyse tot actie leiden
 • Case: stappenplan voor het opzettenen uitvoeren van de HR-analyse
 • Inzichten genereren diebijdragen aan betere HR-beslissingen of beter HR-beleid

Huiswerk

U kiest een HR-vraagstuk waarmeeu de rest van de cursusperiode aande slag gaat in de vorm van eenpilot. Aan de hand van een speciaaldaarvoor ontwikkeld format treft uvoorbereidingen voor een analyse vandit HR-vraagstuk. Tijdens de voorbereiding ontdekt u tegen welke belemmeringenu aanloopt in de praktijk.

Dag 3: Realiseren van HR Analytics

 • HR Analytics succesvol inbedden in de dagelijkse HR-praktijk: actieplan
 • Effectief inzetten van HR Analytics binnen uw eigen HR-afdeling: randvoorwaarden
 • Realiseren van uw eigen ambities met HR Analytics: wat heeft u nodig op het gebied van data, systemen en software, processen, besturing en competenties?
 • Verbeteren van de HR Analytics-voorwaarden in uw eigen organisatie
 • Uitwerken van een actieplan voor het realiseren van uw eigen ambitie rond HR Analytics binnen uw organisatie
 • Zetten van volgende stap in de uitvoering van uw eigen pilottraject

Huiswerk

U brengt de randvoorwaarden in kaart voor de eerder geformuleerde ambitie met HR Analytics binnen uw eigen organisatie. Daar waar nodig past u de opzet van uw pilot aan zodat u deze – gegeven het huidige niveau van de randvoorwaarden binnen uw organisatie – ook kunt uitvoeren. Vervolgens voert u de HR-analyse ook daadwerkelijk uit.

Dag 4: Lessons learned

 • Presentatie van alle actieplannen en pilotprojecten
 • Feedback en tips
 • Zijn de randvoorwaarden voor uw eigenorganisatie al op orde?
 • Was het nodig om de eigen analyseopzet te veranderen?
 • Wat waren uw ervaringen met de eerste uitvoering daarvan?

Voor wie?

Voor de training ‘HR Analytics in de praktijk’ is hbo werk- en denkniveau gewenst. N.B.Er zijn geen wiskundige of statistische vaardigheden vereist.

De vierdaagse training HR Analytics is bedoeld voor (HR-)businesspartners, HR-managers, HR-professionals, (HR-)businessanalisten, HR-consultants en lijnmanagers. Omdat HR Analytics zich afspeelt op het snijvlak van HR en Finance, is deze training eveneens relevant voor (HR-)controllers en financieel managers.

Aanpak

De  vier daagse training HR Analytics in de praktijk is gebaseerd op relevante theorie over HR Analytics en uitgebreide praktijkervaring van de trainers, waarna u zelf aan de slag gaat met uw eigen bedrijfscase. Het oefenen met HR Analytics is een belangrijk onderdeel in deze training  en  is er  veel interactie. Het doel is om een gebruiksklaar actieplan voor uw eigen organisatie te ontwikkelen. U volgt de lessen met een gelimiteerd aantal cursisten en tussentijds  werkt u  aan huiswerkopdrachten.

Leerdoelen

De training HR Analytics heeft als doel u inzicht te bieden in de mogelijkheden van HR Analytics, maar vooralom de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie in uw eigen organisatie inkaart te brengen.U leert welke stappen u kunt zetten om op korte en langere termijn die randvoorwaarden binnen uw eigen organisatie te realiseren.

U krijgt in deze training antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe dragen cijfers bijaan de kwaliteit en impact van HRM?
 • Welke methoden zijn het meest geschikt voor uiteenlopende vraagstukken en situaties?
 • Hoe kan ik een organisatievraagstuk vertalen naar een concrete HR-analyse?
 • Welke stappen moet ik doorlopen bij het uitvoeren van een analyse om inzichten te genereren die bijdragen aan betere HR-beslissingen en een beter HR-beleid.
 • Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle realisatie van (verschillende ambitieniveaus voor) HR Analytics.
 • Welke stappen moet ik zetten om op korte en langere termijn de randvoorwaarden binnen mijn eigen organisatie te realiseren?

Resultaten

Na afloop van de training  weet u in hoeverre de randvoorwaarden voor  het realiseren  van uw eigen ambitie met HR Analytics binnen uw organisatie aanwezig zijn, welke zaken nog om verbetering vragen en  welke  aanpak  daarvoor geschikt is.  Aan de hand van een eigen praktijkcase hebt  u  tevens  uw eerste, concrete HR Analytics - resultaat geboekt  en  een concreet actieplan ontwikkeld ,  waarmee u in uw organisatie verder kunt.

Na het afronden van deze training, ontvangt u een  officieel  Berenschot certificaat van deelname.

Groepsgrootte

5 - 8 deelnemers.

Trainers

Hans van der Spek

Hans van der Spek is manager Kenniscentrum HCM en senior managing consultantbij Berenschot en (freelance) docent bij Avans+, Utrecht Business School en de HR Academy.Hij is al ruim dertig jaar actief op het snijvlak van Finance, ICT en HR. Vol enthousiasmedeelt hij zijn kennis en inzichten met zijn publiek, via de pers of als spreker op seminars.Binnen Berenschot voert Hans van der Spek voornamelijk projecten uit gericht op de financiëleaspecten rondom HR. Daarnaast is hijverantwoordelijk voor verschillende onderzoekenen surveys op het gebied van HR en arbeidsvoorwaarden.

Hella Sylva

Hella Sylva studeerde af in de Arbeids- en Organisatiepsychologie waarna zij als promovenda aan de Amsterdam Business School werkzaam is geweest. In die rol heeft zij ruime ervaring opgedaan in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en heeft zij onderwijs verzorgd op HR-vakgebied.Bij Berenschot is zij onder andere betrokken bij projecten op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en ‘HR Metrics en Analytics’.Ook is zij medeauteur van het benchmarkonderzoek ‘Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement’ en HR Trends.

Steven Marshall

Steven Marshall is verbonden aan Berenschot als Senior consultant op het gebied van strategischHRM. Hijleidt met name projecten op het vlak van de implementatie van HRAnalytics, strategische personeelsplanning, organisatieontwerp en procesverbeteringen het opstellen van HR-businesscases. Het vergroten van de impact vanHRM op organisatieresultaten ziet hij als zijn persoonlijke missie. Zijn specialiteit daarbij is de‘harde’, cijfermatige kant van HRM.

Data

Voor deze leergang kunt u kiezen uit de volgende data:

 • 24 september 2019, 8 oktober 2019, 12 november 2019 en 17 december van 9.00 tot 17.00 uur
 • 8 november 2019, 13 december 2019, 31 januari 2020 en 26 maart 2020 van 9.00 tot 17.00

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

 • Opleidingskosten: € 2.295,00
 • Arrangementskosten: € 171,50

Totaal: € 2.466,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 68 13.


Berenschot Academy - Leergang Strategisch HRM

Trainers

Hans van der Spek_klein

Hans van der Spek
Senior managing consultant

Hella Sylva_klein

Hella Sylva
Senior consultant

Steven Marshall - Leergang Strategisch HRM

Steven Marshall
Senior consultant