Leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie


No (Social) Waste Leadership

Leergang

Een economie waarin sociaal en circulair de nieuwe norm is, vraagt ander toekomstbestendig leiderschap: Leadership fit for the future. Leiderschap dat primair dienend is aan de planeet en maatschappij en dat tegelijkertijd rendement oplevert voor klanten, uw organisatie en medewerkers.

Wilt u met uw organisatie door circulaire business (planet) en inclusief werkgeverschap (people) bijdragen aan de oplossing van grote maatschappelijke en ecologische vraagstukken en ook goede bedrijfsresultaten realiseren (profit)? Maak daar dan vanuit uw leiderschap stappen in en schrijf u in voor de leergang ‘Leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie’!

Berenschot en social enterprise The Colour Kitchen hebben de krachten gebundeld en voor u in deze leergang een inspirerend en uitdagend programma ontwikkeld waar de inclusieve en circulaire economie elkaar vinden. Dit programma ondersteunt u als leider om uw rol daarin te pakken.

Voor wie?

Duur

Locatie

Directie, leidinggevenden en (CSR- en change) managers

5,5 dagen Utrecht of op locatie

The Colour Kitchen ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om maatschappelijke impact te maken door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Zij doet dit in een volwaardig commerciële setting. De marktactiviteiten, het aanbieden van horeca in haar restaurants en bedrijfs- en eventcatering, zijn daarbij het middel om de missie te bereiken. In deze leergang versterken de expertises en ervaring van Berenschot en The Colour Kitchen elkaar in kruisbestuiving. Bovendien kunt u proeven van No Social Waste (NSW) op The Colour Kitchen locaties.

Programma

Het programma bestaat uit drie trainingsdagen, twee ‘planovatie’-dagen en een terugkommiddag. Bij de trainingsdagen staan het vergaren van kennis, (persoonlijk) inzicht en experimenteren met vaardigheden centraal. Tijdens de planovatie-bijeenkomsten gaat u concreter aan de slag met opdrachten waarvan de uitwerking deel kan uitmaken van uw (persoonlijk) actieplan voor pilot-initiatieven binnen uw organisatie(onderdeel). Bij de terugkommiddag viert u uw (eerste) successen met de andere deelnemers en kijkt u vooruit – het liefst samen met een aantal belangrijke stakeholders in uw organisatie (en keten).

Tijdens deze leergang krijgt u ook een uniek kijkje in de keuken bij social enterprise The Colour Kitchen (TCK). Tijdens de dagen op de locaties van TCK gaat u proeven en zien hoe zij vanuit ondernemerschap maatschappelijke impact maakt. Letterlijk een kijkje in de keuken: door interactie met (oud-)leerlingen van TCK ervaart u de betekenis van MVO/inclusiviteit in werk en verbreden we de blik op de eigen wereld.

Alle dagen worden georganiseerd op ‘circulair en inclusie verantwoorde locaties’. De leergangdagen zijn deels op locatie van de Berenschot Academy, een dag op een locatie in de natuur en de praktijk/werkbezoeken zijn op locatie van The Colour Kitchen.

Dag 1 Trainingsdag MVO en mijn No (Social) Waste leiderschapsdoelen, o.a:

 • Maatschappelijke context.
 • Eerste kaders, kennis en inspiratie rond inclusie en de circulaire economie.
 • No (Social) Waste Leadership: wat vraagt dat van u als leider?
 • Formuleren van uw persoonlijke leiderschapsdoelstelling.
 • Blik op stakeholders: wie moet u meenemen in de plannen?

Dag 2 Trainingsdag No Social Waste, o.a:

 • Waarde van inclusiviteit voor uw organisatie: wat levert het op?
 • (Wetenschappelijke) succesfactoren en randvoorwaarden voor inclusiviteit.
 • Werksessie met (oud-)deelnemers op locatie bij The Colour Kitchen om uw wereldbeeld te verbreden, en het belang en de betekenis van inclusiviteit te proeven en ervaren.
 • Persoonlijke reflectie (o.a. BIAS) en verkennen van uw drijfveren: welk vuur brandt in u als leider om serieus werk te maken van inclusiviteit en het waar te maken?

Dag 3 Planovatie-bijeenkomst No Social Waste, o.a:

 • Wat levert inclusiviteit uw organisatie in de volle breedte op?
 • Opstellen organisatieambitie en roadmap naar meer inclusiviteit.
 • Beïnvloeden: hoe vertelt u als leider uw verhaal met overtuiging (vaardigheden)?

Dag 4 Trainingsdag No Waste - circulaire economie toepassen in uw organisatie, o.a.

 • Inspiratie en theoretische fundamenten van de circulaire economie.
 • Berenschot Circulariteitsaanpak.
 • Verkennen van beproefde circulaire businessmodellen.
 • Simulatie vaardigheden aan de hand van een praktijkcase van een koploper op het vlak van circulair ondernemen. Hoe werkt u als leider effectief samen met ketenpartners?
 • Formuleren doelen en ambities van een of meer pilots.

Dag 5 Planovatie-bijeenkomst No Waste

 • Onderzoeken welke positieve en negatieve impact uw product/dienst buiten uw organisatiegrenzen heeft en hoe en met welke ketenpartners u dit circulair kunt vorm geven.
 • Sluitstuk met reflectie op uzelf als No (Social) Waste-leider: wat heeft u nog nodig?

Terugkommiddag

Vieren van de eerste successen van pilots samen met uw belangrijkste interne/externe stakeholders.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden (senior management), directies van kleine tot middelgrote organisaties en CSR- en change managers die hun circulaire en inclusiviteitsambitie willen vertalen naar actie voor hun organisatie(onderdeel) en hieromtrent kennis, reflectie en vaardigheden op willen doen.

Aanpak

In deze leergang koppelen we (wetenschappelijke) kennis op het vlak van inclusiviteit en de circulaire economie aan de praktijk. U krijgt afwisselend kennisblokken, concrete opdrachten en interactie voorgeschoteld om stappen te zetten met uw eigen organisatie. Bovendien is er veel aandacht voor uzelf als No (Social) Waste-leider. We zoeken expliciet de praktijk op door ook te werken op specifieke NSW-locaties om het gedachtegoed in de praktijk te zien werken.

Leerdoelen

Tijdens de leergang ‘Leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie’ krijgt u grip op het realiseren van uw circulariteits- en inclusiviteitsambities. Daartoe vergroot u uw kennis en uw persoonlijke leiderschap(svaardigheden).

Resultaten

Na deze leergang heeft u kennis en inzichten vergaard en bent u in staat keuzes te maken over de wijze waarop u inclusiviteit en circulariteit in uw organisatie(onderdeel) (verder) vorm kunt geven. Gedurende de leergang heeft u in uw eigen organisatie met collega’s/stakeholders zo mogelijk pilots in gang gezet. U beschikt daartoe over een aantal relevante vaardigheden om uw directie/MT-collega’s en medewerkers in beweging te krijgen.

Na het afronden van deze leergang ontvangt u een officieel certificaat van deelname van Berenschot en The Colour Kitchen.

Groepsgrootte

6 - 12 deelnemers.

Trainers/ontwikkelaars

Tim Masselink

Tim Masselink is Senior consultant bij Berenschot en gespecialiseerd in complexe beïnvloedingsvraagstukken. Hij biedt professionals de tools om zowel in de voorbereiding (agendasetting) als de uitvoering (beïnvloeding) meer waarde te creëren en persoonlijke ambities om te zetten in concrete resultaten. Daarbij is hij een expert op het gebied van leiderschap.

Anke van Rossum

Anke van Rossum is Consultant bij Berenschot op het gebied van participatie, de inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. Haar focus ligt op het verbinden van mens, organisatie en omgeving: samen richting een oplossing.

Rob de Jeu

Rob de Jeu is Consultant bij Berenschot en gespecialiseerd in duurzaamheid. In de dagelijkse praktijk richt hij zich voornamelijk op het adviseren en ondersteunen van bedrijven en (lokale) overheden bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Janneke Leenaars (The Colour Kitchen)

Janneke Leenaars is Bestuurder van The Colour Kitchen Foundation en organisatieadviseur/verandermanager. Vanuit zowel haar expertise op het vlak van (persoonlijk) leiderschap en organisatieontwikkeling en haar kennis van inclusiviteit, circulaire economie en social entrepreneurship daagt zij (informeel) leiders van organisaties uit om bij te dragen aan een mooie, meer sociale en meer duurzame wereld.

Aanmelden

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.


Leergang - Leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie

Trainers

Tim Masselink - Trainer leergang Leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie

Tim Masselink
Senior consultant

Anke van Rossum - Trainer leergang Leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie

Anke van Rossum
Consultant

Rob de Jeu - Trainer leergang Leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie

Rob de Jeu
Consultant

Janneke Leenaars

Janneke Leenaars
(The Colour Kitchen)

Deze training wordt in samenwerking met The Colour Kitchen gegeven.

logo-TCK2017-zwart