Kaderstelling en de Omgevingswet


Training

De invoering van de Omgevingswet is veel meer dan een technisch-juridisch implementatieopgave. De wet introduceert niet alleen nieuwe beleidsinstrumenten zoals de omgevingsvisie- en het omgevingsplan, maar ook een aantal nieuwe beleidsprincipes, waaronder integraliteit, bestuurlijke afwegingsruimte en participatie. Bovendien verschuift de rol van de gemeenteraad. Het college krijgt meer vrijheid om het omgevingsbeleid uit te voeren. Dit betekent dat de raad zich nog meer dan voorheen moet richten op het formuleren van heldere beleids- en uitvoeringskaders waarbinnen het college het beleid uitvoert.

En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De training ‘Kaderstelling en de Omgevingswet’ biedt u inzicht in de vele invalshoeken van de Omgevingswet. Soms gaat het bij kaderstelling om het stellen van voorwaarden aan de te bereiken doelstellingen. In andere gevallen liggen kaders voor de opbrengsten van beleid, de procesgang of juist de kosten meer voor de hand. De training biedt u meer grip op de gevolgen van de Omgevingswet voor de rol en positie van de raad en inzicht in uw beïnvloedingsmogelijkheden.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Raadsleden en griffiers

2 dagdelen van 3 uur

€ 683,50

Utrecht

Programma

Tijdens het eerste dagdeel van de training ‘Kaderstelling en de Omgevingswet’ gaat u samen met andere deelnemers in groepen aan de slag met de volgende vragen:

  • Wat voor gemeente wilt u zijn, in ruimtelijke zin?
  • Wie zijn de betrokken spelers en hoe verhouden die zich tot elkaar?
  • Wat zijn de drie belangrijkste opgaven in de fysieke omgeving?

Aan de hand van bespreking van de uitkomsten wordt inzichtelijk wat de Omgevingswet qua inzet vraagt van de gemeente. Samen met andere deelnemers buigt u zich over de vraag wat de Omgevingswet voor u als raad betekent, gegeven de ambities en opgaven van uw gemeente. Deze vraag wordt tijdens het tweede dagdeel van de training verder uitgediept, met kaderstelling en de rol van de raad bij diverse vraagstukken en gebieden als centrale thema’s. In kleine groepjes bespreekt u hoe u als raad kaders wilt stellen bij de Omgevingswet. Uitkomst is een gespreksagenda met het college over kaderstelling bij de Omgevingswet, aan de hand waarvan u het beleidskader ‘Kaderstelling bij de Omgevingswet’ concreet kunt uitwerken.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor raadsleden en griffiers.

Aanpak

De training heeft een sterk interactief karakter. U krijgt niet alleen zo veel mogelijk kennis aangereikt maar werkt ook aan bewustwording en verinnerlijking. Hiertoe bieden wij u inzichten uit andere trajecten en werkt u gezamenlijk met andere deelnemers naar het eindproduct: de gesprekagenda.

Tijdens deze training gaan we in op de:

  • belangrijkste opgaven van uw gemeente in het fysieke domein;
  • impact die de Omgevingswet heeft op uw gemeente, onderverdeeld in sporen;
  • diverse methoden van kaderstelling;
  • te stellen kaders per deelspoor.

Leerdoelen

Tijdens de training ‘Kaderstelling en de Omgevingswet’ krijgt u inzicht in de gevolgen van de Omgevingswet voor de rol en positie van uw raad. Daarnaast leert u op welke wijze uw raad daarop kan acteren en welke beïnvloedingsmogelijkheden uw raad heeft.

Resultaten

Na deze training gaat u naar huis met een ‘agenda’ waarmee de raad in gesprek kan gaan met het college. Aan de hand hiervan kunt u het beleidskader ‘Kaderstelling bij de Omgevingswet’ concreet uitwerken.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

10 - 20 deelnemers.

Trainers

André Oostdijk

André Oostdijk is sectorleider fysieke leefomgeving bij Berenschot. Hij is een expert op het gebied van de Omgevingswet en deze kennis zet hij dagelijks in bij beleids- en organisatievraagstukken. Zo heeft hij een groot aantal projecten uitgevoerd, onder andere voor de Rijksoverheid, de VNG en verschillende gemeenten.

Rens Baltus

Rens Baltus is senior consultant bij Berenschot en heeft een achtergrond als sociaal planoloog. Door zijn ervaring met projecten op het gebied van water, ruimte en mobiliteit binnen het publieke domein heeft hij veel kennis van de fysieke leefomgeving en de Omgevingswet. Zijn kracht ligt in het verbinden van mensen met verschillende achtergronden en disciplines.

Roeland Stolk

Roeland is managing director bij Berenschot en gespecialiseerd in vraagstukken in het openbaar bestuur. Hij is auteur van de publicatie ‘Grip op Samenwerking’. Tevens heeft hij ervaring als Interim-manager transitie NWO en als procesbegeleider in de samenwerking Amsterdam-Waternet. Hij weet als geen ander hoe de governance (in)formeel is vormgegeven.

Sofie Dreef

Sofie Dreef is consultant bij Berenschot op het gebied van samenwerking in het publieke domein. Hierbij richt ze zich op het verkennen van samenwerkingsopties en het arrangeren van samenwerkingen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en publieke meerwaarde te creëren.

Data

Voor deze training kunt u kiezen uit de volgende data:

  • 10 februari en 9 maart 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

  • Opleidingskosten: € 635,00
  • Arrangementskosten: € 48,50

Totaal: € 683,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.


Training - Kaderstelling en de Omgevingswet

Trainers

André Oostdijk - Training Kaderstelling en de Omgevingswet

André Oostdijk
Sectorleider

Rens Baltus - Training Kaderstelling en de Omgevingswet

Rens Baltus
Senior consultant

Roeland Stolk - Training Kaderstelling en de Omgevingswet

Roeland Stolk
Managing director

Sofie Dreef - Training Kaderstelling en de Omgevingswet

Sofie Dreef
Consultant