Leidinggeven aan vier generaties


Training

In de huidige tijd ontstaat qua leeftijd steeds meer diversiteit in organisaties. De nieuwere generaties vragen andere dingen van hun leidinggevende en werkgever, zoals meer vrijheid. Ook werken ze veel meer digitaal en communiceren ze sneller. De oudere generatie is gestart met een perspectief op een baan voor het leven en een pensioen bij 65 jaar (of eerder). Ze voelen vaak meer verantwoordelijkheid en zijn meer bezig met zingeving dan met scoren. Deze verschillende verwachtingspatronen kunnen zorgen voor botsingen tussen generaties en kunnen leiden tot frustratie en minder productiviteit op de werkvloer. Tijdens de training ‘Leidinggeven aan vier generaties’ leert u de verschillen optimaal te benutten en ervoor te zorgen dat generaties zo goed mogelijk samenwerken, onder meer door inzicht in wat de verschillen betekenen voor uw stijl van leidinggeven.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

HR-professionals en leidinggevenden 2 dagdelen

€ 671,50

Utrecht

Programma

De training ‘Leidinggeven aan vier generaties’ bestaat uit twee modules en biedt enerzijds inzicht in de verschillen op basis van onderzoeken en theorieën, maar stelt u ook in de gelegenheid ervaringen uit te wisselen. Daarnaast ontdekt u hoe u deze inzichten kunt vertalen naar leiderschap en tot concrete acties kunt komen.

Module 1

Tijdens de eerste module leert u meer over de verschillen tussen generaties en hoe u deze (h)erkent. Dit gebeurt aan de hand van de volgende thema’s:

  • Generaties: babyboomers, generatie X, pragmatische generatie, generatie Y.
  • Generaties overbruggen en benutten.
  • Drijfveren van generaties.
  • Aangrijpingspunten voor generatiemanagement.

In de periode tussen de twee modules krijgt u een opdracht om de opgedane kennis te vertalen naar uw eigen organisatie.

Module 2

In de tweede module maken we de koppeling met leiderschap. Wat vraagt generatiemanagement van u als leidinggevende? Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe pakt u als leidinggevende uw rol bij deze generatieverschillen?
  • Dynamiek tussen generaties (principes uit groepsdynamica).
  • Welke omgeving moet u creëren om de generaties optimaal tot bloei te laten komen (principes vanuit talentmanagement en jobcrafting)?

Om u concrete handvatten te bieden om met het thema aan de slag te gaan, besteden we aandacht aan het vertalen van de belangrijkste issues naar concrete vervolgacties. Dit helpt u generatiemanagement in te bedden en te borgen in uw eigen organisatie.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor HR-professionals en leidinggevenden.

Aanpak

Voorafgaand aan de training ‘Leidinggeven aan vier generaties’ vragen we u een generatieanalyse te maken van uw eigen team en aan te geven in welke mate het leidinggeven aan verschillende generaties voor u een uitdaging vormt. De training zelf bestaat uit een interactieve sessie, met afwisselend theorie, kennisuitwisseling en opdrachten. U krijgt uitleg over de knoppen waaraan u kunt draaien om generaties te boeien en te binden. Daarbij kruipt u onder meer in de rol van één van de vier generaties en probeert u samen een vakantiebestemming te bepalen. Verder bespreekt u in tweetallen de casuïstiek en bedenkt u gezamenlijk mogelijke oplossingsrichtingen tijdens een brainstorm. Aan het eind van de dag bespreekt u samen met andere deelnemers uw inzichten en actiepunten.

Leerdoelen

De training leert u de kenmerken en behoeften van vier generaties en helpt u  een vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijk in de vorm van een aantal concrete eerste stappen.

Resultaten

Na afloop van de training ‘Leidinggeven aan vier generaties’ heeft u kennis van de theorieën over generaties en inzicht in de knelpunten en uitdagingen die ontstaan als verschillende generaties gaan samenwerken. Ook beschikt u over handvatten voor het omgaan met de generatieverschillen en deze nuttig te gebruiken.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

8 - 12 deelnemers.

Trainers

Francel Vos

Francel Vos is Managing consultant bij Berenschot. Ze is gespecialiseerd in Strategisch HRM, duurzame inzetbaarheid en new skills waarmee ze organisaties helpt om de personele bezetting op een toekomstbestendige manier in te richten. Verbinden en vernieuwen is waar zij energie van krijgt.

Mariska Peeters

Mariska Peeters is Consultant bij Berenschot binnen het domein veiligheid en crisismanagement. Ze houdt zich bezig met duurzame inzetbaarheid, leiderschap en verandermanagement. Met haar ervaring als adviseur en trainer zet ze zich in om organisaties te helpen met deze complexe opgaven.

Data

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Berenschot Academy via 030 - 291 6917.

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

  • Opleidingskosten: € 630,00
  • Arrangementskosten: € 41,50

Totaal: € 671,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.


Berenschot Academy - Training Leidinggeven aan vier generaties

Trainers

Francel Vos - Training leidinggeven

Francel Vos
Managing consultant

Mariska Peeters - Training leidinggeven

Mariska Peeters
Consultant