Introductie Omgevingswet


Training

De Omgevingswet komt eraan! Naar verwachting treedt deze wet in 2021 in werking. Dé vraag bij elke organisatie met een rol in de fysieke omgeving is: wat betekent de Omgevingswet voor ons of meer specifiek, voor mij als medewerker? Veel gemeenten zijn inmiddels in kleine kring gestart met de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet. Van organisatiebrede kennis over de Omgevingswet en deelname aan de voorbereiding is echter meestal nog geen sprake. De training ‘Introductie Omgevingswet’ richt zich daarom op een brede vertegenwoordiging (bestuur, management en uitvoering) vanuit gemeenten. Samen gaan we in gesprek over de impact van de wet en de wijze waarop uw gemeente aan de slag wil met de implementatie ervan. Het doel is om op lichtvoetige wijze een gedeeld urgentieniveau te creëren en een basiskennisniveau over de Omgevingswet tot stand te brengen.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Bestuurders en ambtenaren 1 dag

€ 683,50

Utrecht

Programma

De training ‘Introductie Omgevingswet’ bestaat uit twee delen. Tijdens het plenaire deel wordt ingegaan op de veranderende rol van de overheid en wat de Omgevingswet op hoofdlijnen betekent. Dit deel wordt afgerond met een pubquiz om de aanwezige kennis over de Omgevingswet te testen. Na de pauze doet u samen met andere deelnemers in verschillende parallelle sessies zelf ervaring op met de Omgevingswet.

Voor wie?

De training is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren, van beleid tot uitvoering en zowel in het fysieke als sociale domein. Daarbij hebben we goede ervaringen met het uitnodigen van ketenpartners, zoals buurgemeenten, omgevingsdienst, waterschap, veiligheidsregio en de GGD.

Aanpak

De training ‘Introductie Omgevingswet’ heeft een sterk interactief karakter. U krijgt niet alleen zo veel mogelijk kennis aangereikt maar werkt ook aan bewustwording en verinnerlijking. De invulling van de parallelsessies wordt afgestemd op de behoefte van u en de andere deelnemers.

Mogelijke sessies zijn:

 • Escaperoom: een indringende kennismaking met het werken met de Omgevingswet.
 • Game Omgevingswet: in kleine groepen de impact van de Omgevingswet verkennen.
 • Zwitsers zakmes: aan de slag met het thema integraal werken.
 • Dialoogsessie: een open gesprek over de vragen en beelden van de deelnemers bij de voorafgaande plenaire presentatie in het programma.

Leerdoelen

Tijdens de training:

 • krijgt u inzicht in wat de nieuwe Omgevingswet betekent voor uw huidige manier van werken;
 • leert u wat de rol is van de verschillende instrumenten, van de gemeenteraad en het college en van de burger;
 • leert u de bewegingsruimte binnen de Omgevingswet te herkennen en te pakken;
 • en ervaart u de werking van de nieuwe Omgevingswet.

Resultaten

Na afloop van de training heeft u op een prikkelende en enthousiasmerende manier kennisgemaakt met de Omgevingswet. Zo ontstaat een basis die een impuls geeft aan uw kennis en de implementatie van de Omgevingswet bij uw organisatie.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Trainers

André Oostdijk

André Oostdijk is sectorleider fysieke leefomgeving bij Berenschot. Hij is een expert op het gebied van de Omgevingswet en deze kennis zet hij dagelijks in bij beleids- en organisatievraagstukken. Zo heeft hij een groot aantal projecten uitgevoerd, onder andere voor de Rijksoverheid, de VNG en verschillende gemeenten.

Rens Baltus

Rens Baltus is senior consultant bij Berenschot en heeft een achtergrond als sociaal planoloog. Door zijn ervaring met projecten op het gebied van water, ruimte en mobiliteit binnen het publieke domein heeft hij veel kennis van de fysieke leefomgeving en de Omgevingswet. Zijn kracht ligt in het verbinden van mensen met verschillende achtergronden en disciplines.

Nienke Boneschansker

Nienke Boneschansker is consultant bij Berenschot. Ze adviseert opdrachtgevers in het publieke domein over de impact, maar ook de mogelijkheden van de Omgevingswet. Het uiteindelijke doel hierbij is een gezonde fysieke leefomgeving te realiseren waarin we goed kunnen verblijven én ons goed kunnen verplaatsen.

Jan Oosterkamp (BügelHajema)

Jan Oosterkamp is jurist in de richtingen publiekrecht en privaatrecht en is werkzaam bij BügelHajema als senior adviseur Omgevingsrecht. In die hoedanigheid fungeert hij als projectleider van vele ruimtelijke planprocessen en projecten. Als jurist verzorgt hij tevens in opdracht van overheden de procesvertegenwoordiging bij de Rechtbanken en de Raad van State. Jan maakt deel uit van de directie van BügelHajema. Hij staat aan de wieg van de Uitnodigingsplanologie.

Data

Deze training is op:

 • 4 maart 2020 van 9.00 tot 17.00 uur

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

 • Opleidingskosten: € 635,00
 • Arrangementskosten: € 48,50

Totaal: € 683,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.


Berenschot Academy - Training Introductie Omgevingswet

Trainers

André Oostdijk - Training Omgevingswet

André Oostdijk
Sectorleider

Rens Baltus - Training Omgevingswet

Rens Baltus
Senior consultant

Nienke Boneschankser - Training Omgevingswet

Nienke Boneschansker
Consultant

Deze training wordt in samenwerking met Bügelhajema gegeven.