Opdrachtgeverschap accounthouders gemeenten


Training

Gemeenten werken samen in verschillende domeinen en besteden dienstverlening uit aan maatschappelijke en particuliere instellingen. Deze trend zal zich de komende jaren doorzetten. Als accounthouder bij de gemeente moet u daarom op afstand kunnen sturen op de doelstellingen van het beleid om zo samen met de partners publieke meerwaarde voor inwoners en ondernemers te realiseren. Hiertoe dient u adequaat in het krachtenveld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te functioneren. De training ‘Opdrachtgeverschap accounthouders gemeenten’ stelt u in staat om rolbewust te handelen.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Accounthouders gemeenten 3 dagdelen

€ 953,50

Utrecht

Programma

De training ‘Opdrachtgeverschap accounthouders gemeenten’ bestaat uit drie modules. Hierin leert u welke juridische vormen een verbonden partij of opdrachtgeversrelatie kan hebben en welke, vaak gecombineerde, rollen de gemeente heeft. Ook maakt u kennis met de verschillende manieren van sturen, afhankelijk van het vraagstuk (bijvoorbeeld op output of op proces). Bovendien wordt inzichtelijk hoe u in een goede opdracht en een degelijk procesvoorstel beeldvorming, oordeelsvorming en de opdracht/besluiten kunt onderscheiden. Verder besteden we aandacht aan de manier waarop u effectieve interventies (in regionaal verband) juist kunt timen binnen de P&C-cyclus en hoe u obstakels in de samenwerking op het gebied van overlegstructuur, inhoud en verschillende perspectieven kunt aanpakken.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het sturen op verbonden partijen en aan de gemeente gelieerde partijen bij het bereiken van beleidsdoelen, zoals belangrijke subsidierelaties.

Aanpak

Startpunt bij de training ‘Opdrachtgeverschap accounthouders gemeenten’ is de leervraag van u als deelnemer. We sluiten aan bij de concrete partijen waarmee uw gemeente een opdrachtgeversrelatie heeft. Doel is het in kaart brengen van betrokken partijen, inhoudelijke doelen van de gemeente met deze partijen en knelpunten die u als accounthouder ervaart. We vragen u een (korte) agenda per samenwerkingsverband op te stellen met (geprioriteerde) concrete stappen om het opdrachtgeverschap te versterken en voorafgaand aan de training een korte huiswerkopdracht te maken. Vanzelfsprekend delen wij ook onze presentaties.

Leerdoelen

De training kent drie leerdoelen. Allereerst het verdiepen van uw kennis over het wettelijk/juridisch kader en governance waarbinnen de opdrachtgevende rol vorm krijgt. Een tweede leerdoel is kennismaken met het beschikbare instrumentarium om in een concrete relatie te sturen (zoals DVO’s, aanvullende opdrachten, P&C-cyclus, overleggen). Het derde leerdoel is zicht te krijgen op een verstandige rolopvatting en benodigde competenties om in concrete situaties succes te boeken.

Resultaten

Na afloop van de training heeft u overzicht over de verbonden partijen en de wijze waarop de governance (in)formeel is vormgegeven. Daarnaast weet u hoe u vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief op de verbonden partijen kan sturen én is hierover een gedeeld beeld ontstaan. Bovendien heeft u de benodigde tactische vaardigheden ontwikkeld om effectief te zijn in uw opdrachtverstrekking en waar nodig te adviseren en te interveniëren.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

8 - 15 deelnemers.

Trainers

Roeland Stolk

Roeland Stolk is Managing director bij Berenschot en gespecialiseerd in vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Hij is auteur van de publicatie ‘Grip op Samenwerking’ en weet dan ook als geen ander hoe belangrijk het is om effectief samen te werken in netwerken en allianties. Tevens heeft hij ervaring als interim-manager transitie NWO en procesbegeleider in de samenwerking Amsterdam-Waternet.

Philip van Veller

Philip van Veller is Managing consultant bij Berenschot en gespecialiseerd in vraagstukken rondom het openbaar bestuur. Als raadslid en voormalig Directiesecretaris en hoofd Bestuursbureau kent hij de gemeenten en hun opgaven en ambities door en door. Vóór zijn functie bij VNG was hij bestuurlijk adviseur op het Ministerie van Financiën.

Frederik van Dalfsen

Frederik van Dalfsen is Managing consultant bij Berenschot en auteur van het boek Pionieren in Participatieland. Hij werkt vooral voor gemeentebesturen, waar hij zich richt op toekomstvraagstukken en de participatiesamenleving in de praktijk. Het belangrijkste resultaat hierbij is altijd om de belangen van bestuur, organisatie en burgers op één lijn te krijgen.

Jeroen Boot

Jeroen Boot is Managing consultant bij Berenschot. Hij houdt zich bezig met governance- en juridische vraagstukken rondom de samenwerking tussen overheden onderling en in de interactie tussen overheden en ondernemingen. Tevens werkte hij ruim zeven jaar bij de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa) als projectleider.

Data

Voor deze training kunt u kiezen uit de volgende data:

  • Reeks 1: 18 november 2019, 9 december 2019 en 6 januari 2020 van 13:00 – 17:00 uur

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

  • Opleidingskosten: € 895,00
  • Arrangementskosten: € 58,50

Totaal: € 953,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 68 13.


Berenschot Academy - Training opdrachtgeverschap

Trainers

Roeland Stolk - Training opdrachtgeverschap

Roeland Stolk
Managing director

Philip van Veller - Training opdrachtgeverschap

Philip van Veller
Managing consultant

Frederik van Dalfsen - Training opdrachtgeverschap

Frederik van Dalfsen
Managing consultant

Jeroen Boot - Training opdrachtgeverschap

Jeroen Boot
Managing consultant

Bekijk ook:

Onze andere trainingen voor gemeenten, of ga naar het volledige trainingsoverzicht.