Participatie en de Omgevingswet


Training

Participatie is één van de leidende principes in de Omgevingswet. Participatie van en samenwerking met de samenleving moet leiden tot betere oplossingen in de fysieke leefomgeving. Niet alleen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld een omgevingsvisie of omgevingsplan, maar ook bij concrete initiatieven. Nu is dat op zich niet nieuw. Veel gemeenten organiseren regelmatig participatietrajecten. Wat wel echt anders wordt, is de mate waarin participatief gewerkt gaat worden (veel) en dat visies en initiatieven straks – mogelijk zelfs door de rechter – getoetst gaan worden op de kwaliteit van de doorlopen participatieprocessen. Dat betekent nogal wat voor de rol en positie van de gemeenteraad. Het is aan de raad om na te denken over:

 • de kenmerken van goede en foute participatieprocessen;
 • de middelen die de raad op dit gebied in wil zetten;
 • welke vormen van participatie wanneer wenselijk zijn;
 • welke positie de raad dan inneemt.

De tijd waarin gemeenten vanaf de tekentafel hun visies en beleid konden vormgeven, is dus voorbij. In de training‘Participatie en de Omgevingswet’ leert u invulling geven aan samenwerking met de samenleving.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Raadsleden en griffiers 1 dagdeel

€ 339,50

Utrecht

Programma

Tijdens de training ‘Participatie en de Omgevingswet’ krijgt u een introductie over het huidige gemeentelijke participatiebeleid, aan de hand van een aantal goede en slechte voorbeelden van participatietrajecten binnen de gemeente en de onderliggende beoordelingscriteria. Daarnaast leert u meer over de bestuurskundige positionering van het instrument ‘participatie’ en de elementen van het beleidskader in relatie tot de Omgevingswet. Verder krijgt u antwoord op vragen zoals:

 • Wat regelt de Omgevingswet precies over participatie?
 • Wat is de betekenis voor de rol en de positie van uw raad?
 • Op welke wijze kan uw raad daarop acteren?
 • Welke beïnvloedingsmogelijkheden heeft uw raad?

Tevens gaat u tijdens de training in kleine groepen aan de slag met lokale of fictieve casuïstiek, wat uitmondt in een ‘notitie kaderstelling’. Daarna volgt een plenaire discussie over de opzet van de notitie, waarna u een eerste aanzet (inhoudsopgave) in handen heeft voor het opstellen van een dergelijke notitie voor uw eigen gemeente.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor raadsleden en griffiers.

Aanpak

De training ‘Participatie en de Omgevingswet’ heeft een sterk interactief karakter. U krijgt niet alleen zo veel mogelijk kennis aangereikt maar werkt ook aan bewustwording en verinnerlijking. Hiertoe bieden wij u inzichten uit andere trajecten en werkt u gezamenlijk met andere deelnemers naar het eindproduct: de ‘notitie kaderstelling’. Ter voorbereiding op de training wordt u gevraagd een aantal cases door te nemen.

Leerdoelen

Tijdens deze training leert u de vele gezichten en verschijningsvormen van participatie kennen. Verder krijgt u inzicht in de rol van participatie in het politiek-bestuurlijke proces en maakt u kennis met de kenmerken van een goed participatieproces.

Resultaten

Na de training ‘Participatie en de Omgevingswet’ heeft u inzicht in het fenomeen participatie en de uiteenlopende implementatie- en uitvoeringsvraagstukken die de Omgevingswet op dit gebied met zich meebrengt. U kent de rol van de raad ten aanzien van participatie in de Omgevingswet en weet op welke wijze de raad daarop kan sturen. Tevens beschikt u over een ‘notitie kaderstelling’ die als opstap kan dienen voor het formuleren van een ‘beleidskader participatie’.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

10 – 20 deelnemers.

Trainers

Frederik van Dalfsen

Frederik van Dalfsen is Managing consultant bij Berenschot en auteur van het boek Pionieren in Participatieland. Hij werkt vooral voor gemeentebesturen, waar hij zich richt op toekomstvraagstukken en de participatiesamenleving in de praktijk. Het belangrijkste resultaat hierbij is altijd om de belangen van bestuur, organisatie en burgers op één lijn te krijgen.

André Oostdijk

André Oostdijk is Sectorleider fysieke leefomgeving bij Berenschot. Hij is een expert op het gebied van de Omgevingswet en deze kennis zet hij dagelijks in bij beleids- en organisatievraagstukken. Zo heeft hij een groot aantal projecten uitgevoerd, onder andere voor de Rijksoverheid, de VNG en verschillende gemeenten.

Roeland Stolk

Roeland Stolk is Managing director bij Berenschot en gespecialiseerd in vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Hij is auteur van de publicatie ‘Grip op Samenwerking’ en weet dan ook als geen ander hoe belangrijk het is om effectief samen te werken in netwerken en allianties. Tevens heeft hij ervaring als interim-manager transitie NWO en procesbegeleider in de samenwerking Amsterdam-Waternet.

Rens Baltus

Rens Baltus is Senior consultant bij Berenschot en heeft een achtergrond als sociaal planoloog. Door zijn ervaring met projecten op het gebied van water, ruimte en mobiliteit binnen het publieke domein heeft hij veel kennis van de fysieke leefomgeving en de Omgevingswet. Zijn kracht ligt in het verbinden van mensen met verschillende achtergronden en disciplines.

Data

De eerstvolgende training start op:

 • 18 maart 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

 • Opleidingskosten: € 315,00
 • Arrangementskosten: € 24,50

Totaal: € 339,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.


Berenschot Academy - Training Omgevingswet en participatie

Trainers

Frederik Dalfsen - Training Omgevingswet en participatie

Frederik van Dalfsen
Managing consultant

André Oostdijk - Training Omgevingswet en participatie

André Oostdijk
Sectorleider

Roeland Stolk - Training Omgevingswet en participatie

Roeland Stolk
Managing director

Rens Baltus - Training Omgevingswet en participatie

Rens Baltus
Senior consultant