Praktisch leidinggeven in de zorg


Leergang

U heeft een uitdagende baan als leidinggevende in de zorg, die veel van u vraagt. Continu wordt er een beroep gedaan op uw flexibiliteit, expertise en daadkracht. De volgende vragen houden u regelmatig bezig:

 • Hoe vertaal ik de ontwikkelingen in de omgeving naar mijn rol als leidinggevende?
 • Hoe zorg ik dat het proces rondom onze patiënten of cliënten vlekkeloos verloopt?
 • Hoe blijven mijn medewerkers met plezier hun werk doen en voorkom ik dat ze voortijdig uitvallen?
 • Hoe weersta ik de waan van de dag en blijf ik prioriteiten stellen voor mijn doelen op de lange termijn?
 • Hoe zorg ik dat een gezonde bedrijfsvoering een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt? Hoe maak ik medewerkers bewust van kosten en inkomsten en hun invloed hierop?
 • Wat zijn mijn drijfveren en op welke manier vul ik mijn rol het beste in?

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Leidinggevenden  in de zorg

4 dagen € 2.575,50 Utrecht

Programma

De vierdaagse leergang ‘Praktisch leidinggeven in de zorg’ biedt u inzicht in wat wel en niet werkt, zodat u met meer plezier, regie en effect uw rol kunt invullen. Rond genoemde thema’s krijgt u theoretische modellen aangereikt die uw kennis vergroten. Daarnaast gaat u vooral veel doen! Zo ontwikkelt u praktische leiderschapsvaardigheden om uw effectiviteit als leidinggevende te versterken en uw rol als leidinggevende professioneel in te vullen.

Kijk onderaan de pagina voor het programma per dag.

Voor wie?

Deze leergang is bedoeld voor leidinggevenden in de zorg op derde echelonniveau (middenmanagement), zowel binnen het primair proces als stafafdelingen van verschillende typen zorgorganisaties (ziekenhuis tot VVT, GGZ en andere aanbieders in de langdurige zorg).

Aanpak

In de leergang ‘Praktisch leidinggeven in de zorg’ krijgt u in vier dagen een veelheid aan thema’s aangereikt. Op grond van wat er gebeurt in de omgeving van uw zorgorganisatie, onderzoekt u de impact hiervan op uw team en stelt u vast wat de opgave van uw team en uzelf als leidinggevende is.

Tijdens de leergang krijgt elke deelnemer een eigen poster met het Berenschot leiderschapsmodel. U vult deze poster steeds verder in op basis van de opgedane kennis vanuit de training.

Leerdoelen

De leergang ‘Praktisch leidinggeven in de zorg’ kent de volgende leerdoelen:

 • Ontwikkelen van uiteenlopende leiderschapsvaardigheden
 • Vergroten van kennis omtrent gespreksvoering, teamontwikkeling en groepsdynamica.
 • Inzicht krijgen in persoonlijke kwaliteiten en drijfveren als ook ontwikkelpunten van uw team
 • Inzicht krijgen in impact van actuele zorgontwikkeling voor uw team
 • Herkennen van en kunnen bijsturen naar gezonde bedrijfsvoering

Resultaten

Aan het eind van de leergang ‘Praktisch leidinggeven in de zorg’ bent u in staat om uw leidinggevende rol professioneel in te vullen. U hebt de doelstellingen van uw team helder en daarin de context van uw team en de omgevingsontwikkelingen meegenomen. U weet uw team te enthousiasmeren voor het realiseren van de doelstellingen. De teamleden zetten zich hierbij in voor kwalitatief goede zorg voor de cliënten en patiënten, een gezonde bedrijfsvoering en een prettige samenwerking met collega’s. U weet als leidinggevende wanneer u moet interveniëren of bijsturen en hebt hier vaardigheden voor ontwikkeld.

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

6 - 16 deelnemers.

Vanaf groepsgrootte 9 wordt er gewerkt met twee trainers.

Trainers

Christel van Zijp

Christel van Zijp houdt zich als Senior managing consultant bezig met opdrachten in het brede domein van de zorg, maar heeft een specifiek expertise in de curatieve zorg. Ze is een specialist op het gebied van strategieontwikkeling en samenwerking en weet inhoud en proces bij elkaar te brengen.

Marieke Gersdorf

Marieke Gersdorf is Senior managing consultant binnen het zorgdomein. Organiseren van samenwerking, leiderschap en teamontwikkelingen zijn thema's die raken aan haar specialisme. Met een frisse blik kijkt ze bovendien als coach naar mensen, teams en organisaties.

Aafke van den Borne

Aafke van den Borne, Managing consultant, houdt zich bezig met projecten gericht op ontwikkeling: van organisaties en van mensen. Ze is als adviseur, coach, projectleider en trainer actief op het gebied van verander-, performancemanagement en teamontwikkeling.

Linda Blokzijl

Als Managing consultant werkt Linda Blokzijl aan uiteenlopende opdrachten in de zorg. Haar opdrachten hebben betrekking op het verbeteren van bedrijfsvoering, werkprocessen, strategie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Hans Oosterkamp

Hans Oosterkamp ondersteunt als Senior managing consultant  zorginstellingen in hun strategische vraagstukken. Hans heeft kennis, ervaring en netwerk opgebouwd bij alle spelers in de zorg: individuele zorgaanbieders, brancheorganisaties, ZBO’s en ministerie van VWS, zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars. Hij combineert zijn kennis van de zorgpraktijk met landelijke beleidsontwikkelingen.

Simon Heesbeen

Simon Heesbeen biedt als Senior consultant ondersteuning bij duurzame inzetbaarheid en werkgeluk van mensen binnen de zorg. Daarbij punt hij uit zijn brede ervaring op het gebied van procesoptimalisatie, benchmarking en het vergroten van de toegevoegde waarde van ondersteuning en leidinggevenden.

Data

Deze training start op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2021. Houdt de website in de gaten voor nieuwe data.

Naast de trainingsdata is er een telefonische intake van 30 min. ca. 2 weken voor de training start.

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

 • Opleidingskosten: € 2.445,00
 • Arrangementskosten: € 130,50

Totaal: € 2.575,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.

Programma per dag

Dag 1: Wat gebeurt er in de wereld om mij heen? Wie ben ik en wat zijn mijn voorkeuren?

U brengt uw persoonlijke drijfveren in kaart, zodat u hier in uw werk zo goed mogelijk op aan kunt sluiten. Het inzetten van uw kwaliteiten is nodig om uw team richting te geven en bij te sturen.

Dag 2: Leiderschapsatelier: trends in leiderschap, persoonlijk leiderschap, oefenen met situationeel leiderschap

Op de tweede dag gaat u aan de slag met uw persoonlijk leiderschap en de vraag hoe u kunt aansluiten bij uw individuele medewerkers en wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen. Op basis van het nabootsen van gesprekken uit de praktijk krijgt u feedback en handvatten om ontwikkelingsgerichte gesprekken te voeren.

Dag 3: Vlootschouw en ontwikkelen werk en mensen

Met al deze bagage maakt u op de derde dag een analyse van uw team. U stelt vast wat u te doen staat in het ontwikkelen van uw mensen (beoordelings- en functioneringsgesprekken) en uw team (op bedrijfsvoering).

Dag 4: Teamontwikkeling en beweging creëren

Tijdens de laatste dag draait het om uw rol in het team. U actualiseert uw kennis over teamontwikkeling,  groepsdynamica en timemanagement. Daarnaast onderzoekt u wat u in uw eigen rol binnen het team wilt ontwikkelen. Ter afsluiting maakt en doorleeft u uw verhaal richting uw team met als doel beweging in de gewenste richting te creëren.


Training - Praktisch leidinggeven in de zorg

Trainers

Christel van Zijp_klein

Christel van Zijp
Senior managing consultant

Marieke Gersdorf_klein

Marieke Gersdorf
Senior managing consultant

Aafke van den Borne_klein

Aafke van den Borne
Managing consultant