Psychologie van crisisbeheersing


Training

Wanneer mensen onder druk komen te staan, reageren ze anders dan gebruikelijk. Het is dan ook van groot belang dat u als functionaris in een crisisorganisatie inzicht heeft in de effecten van stressvolle situaties op het menselijk handelen in processen als informatieverwerking, besluitvorming, groepsdruk en veerkracht. De vraag is dan welke voorwaarden u moet creëren om zo effectief mogelijk te blijven handelen, ook al zijn de omstandigheden uitzonderlijk. Dat is de insteek van de training ‘Psychologie van crisisbeheersing’, die zich primair richt op de factor mens in de crisisorganisatie en het functioneren van mensen onder druk. U leert vanuit verschillende psychologische disciplines te kijken naar menselijk gedrag tijdens stressvolle situaties en de effecten van die spanning. Vervolgens oefent u de opgedane inzichten aan de hand van een casus om uw vaardigheidsniveau te optimaliseren. Zo bouwt u met deze training zelfvertrouwen op om overeind te blijven tijdens crises – als team en als individu.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Functionarissen in een piketorganisatie crisisbeheersing 1 dag € 798,50 Utrecht

Programma

Na een korte inleiding, kennismaking en het peilen van verwachtingen (gekoppeld aan eigen ervaring en leerwensen), krijgt u een toelichting op de relevantie van psychologie van crisisbeheersing en veerkracht in het licht van de flexibele crisisorganisatie. U leert hoe u veerkracht kunt ontwikkelen en in stand houden tijdens crises en ook welke factoren die veerkracht bedreigen. Aan de hand van praktische casussen gaat u daarna zelf aan het werk met tips & tricks rond de optimale inzet van het brein tijdens crises en hoe u met zelfvertrouwen overeind blijft tijdens crises, als team en als individu.

Voorafgaand aan de training ‘Psychologie van crisisbeheersing’ vult u online een persoonlijkheidsvragenlijst (TRM-Inventory & Competentiescan Crisisrollen) in. Tijdens de training krijgt u hier een persoonlijke terugkoppeling op.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor functionarissen met een sturende en/of faciliterende rol in een piketorganisatie crisisbeheersing en professionals die functioneel met enige regelmaat geconfronteerd worden met crisissituaties.

Aanpak

De training ‘Psychologie van crisisbeheersing’ kent een praktische, verdiepende opzet. U krijgt een aantal inzichten en handvatten aangereikt rond de psychologische mechanismen die een rol kunnen spelen tijdens crises. Tijdens de training staat een casus centraal, waardoor u de theorie continu kunt toetsen aan uw eigen gedrag tijdens de oefening. Ook kunt u de behandelde onderwerpen zo makkelijker aan uw eigen praktijk koppelen.

Leerdoelen

Tijdens deze training staan de volgende leerdoelen centraal:

  • Kennis van psychologische mechanismen die tijdens crises een rol kunnen spelen. Dit stelt u in staat om uw persoonlijk functioneren (veerkracht) én het functioneren als crisisteam te vergroten.
  • Verhoogde alertheid/herkenning bij het optreden van deze mechanismen.
  • Praktische tips om goed om te gaan met het behouden en vergroten van veerkracht.
  • Realistische verwachtingen van ‘hoe het gaat’ bij crises.

Resultaten

Na afloop van de training ‘Psychologie van crisisbeheersing’ hebt u meer inzicht in uw eigen handelen en dat van anderen en kunt u dit ook efficiënter inzetten. Ook weet u welke interventies zinvol zijn tijdens crises en bent u in staat meer rendement te halen uit video-evaluaties, oefeningen, dagelijks werk, et cetera.

Na het afronden van deze training ontvangt u een officieel Berenschot-certificaat van deelname.

Groepsgrootte

5 - 12 deelnemers.

Trainers

Peter van Zanten

Peter van Zanten werkt als Sectorleider Veiligheid & Crisismanagement bij Berenschot. Hij heeft veel ervaring binnen het veiligheidsdomein in organisatievraagstukken, incidentevaluaties en het opleiden van mensen op dit thema.

Bart de Vries

Bart de Vries is Managing consultant bij Berenschot en gedreven door de vraag hoe je als professional, leider, team en organisatie ervoor kunt zorgen crises op effectieve wijze het hoofd te bieden. Als organisatiepsycholoog, adviseur, trainer en coach wil Bart een betekenisvolle bijdrage leveren aan het antwoord op die vraag. Bart heeft ook onderzoek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden naar leiderschap in crisistijd.

Egmont Tilleman

Egmont Tilleman is Managing consultant bij Berenschot op het gebied van leiderschapsontwikkeling én organisatieontwikkeling. Teamontwikkeling, teameffectiviteit en meer specifiek Team Resource Management zijn onderwerpen die hierbij zijn specifieke belangstelling. Daarbij is hij teamlid van het platform Crisismanagement.

Data

De datum voor deze training volgt.

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

  • Opleidingskosten: € 750,00
  • Arrangementskosten: € 48,50

Totaal: € 798,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.