Scenariodenken tijdens incidenten en crises


Training

Tijdsdruk, onzekerheid en gebrek aan informatie. Veel verschillende onderwerpen, maar onduidelijk welke acties het meest urgent zijn en waar de prioriteit moet liggen. Een crisis betekent vaak hectiek: als crisisprofessional moet u op korte termijn allerlei beslissingen nemen, zonder dat u alle consequenties kunt overzien. Hoe zorgt u er dan voor dat u toch de juiste afwegingen maakt? Die vraag staat centraal in de training ‘Scenariodenken tijdens incidenten en crises’. In deze praktische training ervaart u hoe het is om onder tijdsdruk opdrachten uit te voeren en welke mogelijkheden er zijn om goed met deze tijdsdruk om te gaan. Door uzelf te  trainen in het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen, bent u in staat structuur in chaos te creëren!

Voor wie?

Duur

Locatie

Medewerkers die aan crisis- of calamiteitenorganisaties deelnemen 1 dag Utrecht of op locatie

Programma

In de training ‘Scenariodenken tijdens incidenten en crisis’ maakt u kennis met drie vormen van scenarioanalyse, die bij uitstek geschikt zijn voor een crisis en hectische omstandigheden. Aan de hand van dit scenariodenken leren u en uw crisisteam om op gestructureerde wijze de situatie te analyseren en kwalitatief goede besluiten te nemen. Ter voorbereiding op de training wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen. Na afloop ontvangt u een boekje met de belangrijkste elementen uit de training.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor medewerkers van de rijksoverheid, veiligheidsregio’s, gemeenten, hulpdiensten of andere organisaties die in een crisis- of calamiteitenorganisatie deelnemen.

Aanpak

De inhoud van de training ‘Scenariodenken tijdens incidenten en crises’ sluit aan op verschillende competenties, met name helikopterview, plannen en organiseren en anticiperen op en beheersing van operaties. De uitleg van de theorie houden we beperkt, de focus ligt op het toepassen van hulpmiddelen die naar verwachting de efficiëntie tijdens crises vergroten. Hiertoe gaat u in subgroepen aan de slag met het gezamenlijk uitvoeren van een aantal diverse casussen. In elke casus bepaalt u op basis van een beknopte scenario-omschrijving onder tijdsdruk een tijdslijn en een aantal acties en maakt u de bijbehorende scenario-analyse. Hiervoor krijgt u een praktische checklist aangereikt met daarin een stappenplan voor het uitvoeren van de analyse. Na elke casus evalueren we gezamenlijk de uitkomsten en ontvangt u tips van de trainers en andere deelnemers.

Leerdoelen

Tijdens deze training staan de volgende leerdoelen centraal:

  • bewust worden van tijdsdruk en de effecten ervan;
  • prioriteren van informatie en besluitvorming;
  • leren werken met scenario’s onder tijdsdruk.

Resultaten

Na afloop van de training kunt u op basis van een stappenplan situaties visualiseren met behulp van tijdslijnen en beknopte scenario’s. Zo bent u in staat beter vooruit te kijken, prioriteiten te stellen en proactief te handelen. En doordat u steeds sneller tot een bruikbare tijdslijn en analyse komt, kunt u gerichte vragen en prioriteiten voor het informatiemanagement in een vroege fase van de crisis identificeren. Deze vaardigheden vormen de basis voor goede coördinatie tijdens crises.

Na het afronden van deze training ontvangt u een officieel Berenschot-certificaat van deelname.

Groepsgrootte

5 - 12 deelnemers.

Trainers

Maarten van Noort

Maarten van Noort is Managing consultant bij Berenschot binnen het veiligheidsdomein. Maarten is op dit gebied werkzaam als trainer, adviseur en onderzoeker en heeft veel ervaring met crisismanagement, toezicht & handhaving en sociale veiligheidsvraagstukken.

Peter van Zanten

Peter van Zanten werkt als Sectorleider Veiligheid & Crisismanagement bij Berenschot. Hij heeft veel ervaring binnen het veiligheidsdomein in organisatievraagstukken, incidentevaluaties en het opleiden van mensen op dit thema.

Mariska Peeters

Mariska Peeters is Consultant bij Berenschot. Zij houdt zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van veiligheid en crisismanagement en weet met haar energieke, enthousiaste instelling altijd het overzicht te bewaren in complexe situaties.

Martin Slot

Martin Slot is Managing consultant bij Berenschot en gespecialiseerd in crisismanagement en veiligheidsvraagstukken. Naast zijn ervaring in het veiligheidsdomein zet hij zich graag in voor het verbinden van mensen op drijfveren en doelen en het richting geven in complexiteit.

Aanmelden

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.


Berenschot Academy - Training Scenariodenken tijdens incidenten en crises

Trainers

Maarten van Noort

Maarten van Noort
Managing consultant

Peter van Zanten

Peter van Zanten
Sectorleider

Mariska Peeters

Mariska Peeters
Consultant

Martin Slot

Martin Slot
Managing consultant