Smart Horticulture


Leergang

De huidige digitalisering maakt het voor u als ondernemer in de tuinbouw mogelijk uw bedrijfsvoering te sturen op basis van kwantitatieve informatie. Denk aan data over bijvoorbeeld de temperatuur in de kas, de productiviteit van medewerkers en het energieverbruik. Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers ook aan de slag willen met data, maar dat het hun ontbreekt aan praktische en theoretische kennis. In dit kader organiseren we deze leergang over datagedreven sturing voor en door tuinbouwondernemers, in samenwerking met Inholland Academy.

Duur

Investering

Locatie

8 dagen € 2.950,- Naaldwijk

Voor wie?

De leergang ‘Smart Horticulture’ is bedoeld voor ondernemers en medewerkers in de tuinbouw, die zich willen bekwamen in datagedreven sturing van hun bedrijfsprocessen. Daarnaast is de leergang ook interessant voor diegenen die beroepshalve met deze bedrijfsprocessen te maken hebben, zoals adviseurs, toeleveranciers, veredelaars en technologiebedrijven.

Voor de leergang gelden de volgende toelatingseisen:

  • Basisvaardigheden in Excel (eigen laptop)
  • Analytisch vermogen: relaties kunnen leggen tussen verschillende factoren
  • Kennis van primaire processen binnen het eigen bedrijf en de knelpunten daarin

Resultaat

Na afloop van de leergang ‘Smart Horticulture’ heeft u inzicht in de impact van big data technologieën op uw bedrijf en beschikt u over de basiskennis die nodig is om datagedreven te gaan sturen. U weet welke data bruikbaar zijn en hoe u deze data omzet naar nuttige inzichten. U weet deze data te structureren, te visualiseren en te rapporteren, en bent in staat databestanden te koppelen en op basis hiervan een voorspellend model te ontwikkelen. Zo zet u een stap richting datagedreven sturing en het ‘smarter’ maken van uw eigen bedrijf.

Programma

Tijdens de negen bijeenkomsten van de leergang ‘Smart Horticulture’ maakt u kennis met de theorie achter big data, datagedreven sturen en tools die daarbij kunnen worden ingezet. De nadruk ligt echter op het daadwerkelijk aan de slag gaan met de data uit uw eigen bedrijf en hier relevante informatie uit halen. In eerste instantie oefent u met geanonimiseerde datasets uit kassen om vaardigheden te ontwikkelen. Uiteindelijk koppelt u samen met experts de doelstellingen van uw bedrijf aan informatiebehoefte en -bronnen. U analyseert met een expert waar in uw bedrijf big data van toegevoegde waarde kan zijn. Uit deze analyse kiezen we een casus, die u tijdens het vervolg van de leergang verder uitwerkt en oplost. Zo doet u niet alleen heel veel nieuwe kennis op, maar werkt u ook direct aan het verbeteren van uw bedrijfsprocessen.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Dag 1: Inleiding Smart Horticulture

Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt u een inkijkje in de mogelijkheden en gevolgen van big data in de tuinbouwsector en over wat data-analyse precies inhoudt. Aan de hand van een voorbeeld ontdekt u hoe data uit de kas kunnen worden omgezet in bruikbare informatie. Vervolgens gaat u zelf aan de slag met het analyseren van beschikbare informatie en de rol van big data in uw eigen bedrijf.

Dag 2: Big data

Bij de tweede bijeenkomst leert u hoe u data kunt verzamelen en voor welke doelen deze te gebruiken zijn. Denk aan alarmering (als bijvoorbeeld de temperatuur in de kas te hoog is), vergelijking (waarom plukt de ene medewerker meer dan de andere?) en efficiënter werken (hoe produceer ik hetzelfde met minder energieverbruik?). Daarnaast gaat u aan de slag met datafiles (spreadsheets) om werkenderwijs te leren hoe u al die data omzet in handige formats.

Dag 3: Samenhang in data

Het omvormen van gestructureerde data tot bruikbare informatie komt aan bod tijdens de derde bijeenkomst. U krijgt handvatten aangereikt om de data écht te begrijpen en gaat aan de slag met het tegen elkaar uitzetten van uw eigen databestanden om zo bruikbare informatie te krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld een groeibestand uitzetten tegen een energiebestand.

Dag 4: Data-ordening

Nu u data weet om te zetten in bruikbare informatie, is het belangrijk er een leesbaar geheel van te maken. Daarom gaat u tijdens de vierde bijeenkomst aan de slag met het maken van een managementrapportage op basis waarvan vastgesteld kan worden in hoeverre uw bedrijf de gestelde doelen realiseert. Tevens leert u rapportages te flexibiliseren, zodat u nieuwe data eenvoudig in een eerder gemaakte rapportage kunt toevoegen.

Dag 5: Koppelen van data

In de vijfde bijeenkomst leert u twee of meer verschillende databestanden uit uw eigen bedrijf te combineren. Op die manier kunt u een uitspraak doen over het verband tussen de verschillende parameters. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid energie per productie-eenheid variërend over de tijd. Uiteindelijk kunt u op basis van deze koppelingen voorspellende modellen ontwikkelen.

Dag 6: Input voor uw eigen bedrijf

Tijdens de zesde bijeenkomst ontdekt u hoe u basisgegevens kunt koppelen aan de eerder gemaakte big data rapportages. Denk aan de koppeling van genetica met fenotypes. Daarnaast verdiept u uw eerder opgedane kennis over rapporteren met nieuwe vaardigheden in het koppelen van data. Ten slotte start u met de opbouw van uw portfolio voor de beoordeling aan het eind van de leergang.

Dag 7: Data-visualisatie

Voor de rapportage en presentatie aan het management van uw bedrijf is het belangrijk data te kunnen visualiseren, het onderwerp van de zevende bijeenkomst. Met behulp van dashboards leert u data te visualiseren in grafieken. Ook krijgt u aanwijzingen voor het samenstellen van relevante gegevens en het gebruik hiervan in rapportages en presentaties. Daarvoor werkt u met de tool PowerBI (N.B. in overleg met docent is het mogelijk te kiezen voor een vergelijkbaar programma).

Dag 8: Presentatie voor uw bedrijf

De achtste bijeenkomst staat in het teken van de presentatie van uw portfolio aan uw eigen bedrijf. U presenteert de kennis en skills die u tijdens de leergang ‘Smart Horticulture’ heeft ontwikkeld en krijgt op basis van de inhoud van uw portfolio en presentatie een eindbeoordeling van de docent. Tevens krijgen geslaagde deelnemers hun certificaat uitgereikt. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Workshop op locatie

Naast de modules verzorgt Berenschot een workshop bij uw bedrijf. Deze bijeenkomst vindt plaats op een nader te bepalen moment, idealiter rond de tweede of derde trainingsdag. Samen met experts en het management van uw bedrijf (om draagvlak te creëren binnen uw bedrijf) koppelen we de doelstellingen van uw bedrijf aan de informatiebehoefte en -bronnen. Afhankelijk van uw eigen situatie diepen experts van Berenschot bepaalde onderwerpen met u uit. Dat betreft bijvoorbeeld de oogstprognoses, een efficiëntere inzet van arbeid, het oplossen van kwaliteitsissues, vraaggericht telen, inzet van middelen, etc. (etcetera) Op basis van deze analyse kiezen we een casus die u tijdens het vervolg van de leergang uitwerkt en oplost. Zo doet u niet alleen heel veel nieuwe kennis op, maar werkt u ook direct aan het verbeteren van uw bedrijfsprocessen!

Aanpak

De leergang ‘Smart Horticulture’ kent een praktische aanpak, waarbij u direct met data uit uw eigen bedrijf aan de slag gaat. Tijdens de workshop bij uw eigen bedrijf kiezen we een casus die gedurende de cursusdagen nader uitgewerkt en opgelost zal worden. Gedurende de leergang ontwikkelt u verder een portfolio om inspanningen, vooruitgang en prestaties weer te geven.

Als deelnemer aan de leergang ‘Smart Horticulture’ krijgt u automatisch toegang tot SurfConnext. Via dit platform zijn Excel en PowerBI gratis beschikbaar. Als u in uw bedrijf een ander programma gebruikt, is het in overleg met de docent ook mogelijk hier mee te werken.

Te behalen

Na het afronden van deze leergang ontvangt u een certificaat van deelname.

Groepsgrootte

10 - 15 deelnemers.

Trainers

Tijdens de leergang ‘Smart Horticulture’ krijgt u les van docenten van Inholland Academy en adviseurs van Berenschot.

Berenschot heeft een lange traditie in het adviseren en begeleiden van partijen in de agrifood. Al 80 jaar helpt Berenschot organisaties van over de hele wereld bij het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal. Gewapend met diepgaande kennis van de sector, werken we nuchter, transparant en doelgericht aan realistische oplossingen. Dit doen we in intensieve dialoog met de sector, zoals in ons netwerk smart horticulture, maar eveneens op basis van scherpe analyses en modellen die ook in de praktijk werken. Zo zorgen we ervoor dat de bedrijven in uw sector in beweging komen.

Data & Locatie

De trainingen vinden plaats in het World Horti Center (Europa 1) te Naaldwijk, Westland.

Voor inschrijven en de meest recente data vragen wij u de website in de gaten te houden.

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

€ 2.950,- *

*Als deelnemer aan de leergang 'Smart Horticulture' komt u mogelijk in aanmerking voor een Colland-subsidie: per deelnemer wordt maximaal €1.250 aan subsidie verstrekt per jaar.

De leergang Smart Horticulture is ontstaan vanuit het Smart Horticulture Netwerk georganiseerd door Berenschot. De leden van dit netwerk krijgen € 500,- korting als ze deelnemen aan de cursus. U kunt dit in het opmerkingenveld (aan het einde van het inschrijfformulier) vermelden.

Voor inschrijven en exacte prijzen verwijzen wij u naar de website van Inholland Academy.