Strategische personeelsplanning


Leergang

Een evenwichtig en competent personeelsbestand is essentieel voor het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. De juiste mens op de juiste plek, die op het juiste moment de juiste dingen doet. Het liefst ook nog tegen de juiste kosten. Maar uw organisatie en de omgeving veranderen continu – en daarmee ook de eisen aan het personeel. Wat is de impact van externe ontwikkelingen zoals technologie en digitalisering op uw producten en diensten, en wat vraagt dit van het personeel? In hoeverre beschikken uw medewerkers over de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve vereisten voor bijvoorbeeld agile werken of een nieuwe strategische koers? De leergang ‘Strategische personeelsplanning’ biedt u handvatten om samen met het topmanagement, lijnmanagement en HR de cyclus van strategische personeelsplanning te doorlopen en grip te krijgen op uw toekomstig personeelsbestand. Daarnaast leert u hoe u de cyclus in uw eigen organisatie kunt inrichten en implementeren, zodat u dit proces zelfstandig en succesvol kunt uitvoeren.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

HR-verantwoordelijken 3 dagen

€ 2.125,50

Utrecht

Programma

Het programma bestaat uit drie dagen.

Dag 1

U maakt kennis met strategische personeelsplanning (SPP) en welke resultaten het oplevert. Daarnaast leert u de juiste voorbereidingen te treffen voor een succesvolle strategische personeelsplanning. Ook leert u relevante externe en interne ontwikkelingen in kaart te brengen en ervaart welke impact deze hebben op het werk, oftewel de producten en diensten van uw organisatie. Na deze module krijgt u huiswerk mee voor het maken van een kwantitatieve analyse.

Dag 2

U gaat aan de slag met een training vlootschouwen. Daarnaast leert u hoe u deze training binnen de eigen organisatie kunt faciliteren. Vervolgens oefent u met het analyseren van de gap (kloof) tussen het benodigde en huidige personeel in termen van kwaliteit, kwantiteit, personeelsmix en kosten. Daarnaast leert u aanvullende analyses uit te voeren op het personeelsbestand bij ongewijzigd beleid.

Dag 3

U leert de gap tussen het benodigde en aanwezige personeel te vertalen naar oplossingsrichtingen en hier prioriteiten in te stellen. Op basis van deze abstracte prioriteiten leert u vervolgens concrete HR-acties en interventies te bepalen. Daarna leren wij u HR-acties en ‑interventies tot leven te brengen, te monitoren en te evalueren. Ook het borgen van de strategische personeelsplanningscyclus in de organisatie komt aan de orde.

Voor wie?

De leergang ‘Strategische personeelsplanning’ is bedoeld voor HR-managers, HR-businesspartners en leidinggevenden uit de business. Deelnemers beschikken minimaal over een hbo- of universitaire bacheloropleiding.

Aanpak

Het Berenschot-model voor strategische personeelsplanning dient als fundament voor de leergang ‘Strategische personeelsplanning’. Dit veelbeproefde model wordt continu doorontwikkeld en is een uitstekend instrument om grip te krijgen op de toekomstige personeelsbehoefte. Daarnaast maakt u kennis met door ons ontwikkelde Excel-tools voor kwantitatieve en kwalitatieve analyses, die u naderhand zelfstandig kunt gebruiken. Indien gewenst, kunt u tijdens de leergang gebruikmaken van een coach die u helpt met de lesstof of praktijkvragen. Deze coachingsmomenten worden aan het begin van de leergang ingepland. Na afloop van elke module krijgt u een hand-out van de presentatie uitgereikt.

Leerdoelen

Tijdens de leergang werkt u aan de volgende leerdoelen:

Dag 1

 • Ontwikkelen van een visie op strategische personeelsplanning.
 • Voorbereidingen treffen voor strategische personeelsplanning: data, communicatie, sturing, weerstand en valkuilen.
 • Analyseren van strategische documentatie zoals missie, visie en strategie.
 • Inventariseren van externe ontwikkelingen plus impact ervan op toekomstige producten en diensten.

Dag 2

 • Leren vlootschouwen (en uw eigen leidinggevenden hier in trainen).
 • Gap-analyse maken tussen benodigd en huidig personeel in termen van kwaliteit, kwantiteit, personeelsmix en kosten.
 • Aanvullende analyses uitvoeren op het personeelsbestand bij ongewijzigd beleid.
 • Prioriteren van personele knelpunten.

Dag 3

 • Keuzes maken rond de inzet van HR-acties.
 • Monitoren en evalueren van HR-acties.
 • Verankeren van strategische personeelsplanning in de HR-cyclus.

Resultaten

Na de leergang ‘Strategische Personeelsplanning’ bent u samen met het management in staat zelfstandig de cyclus van strategische personeelsplanning te doorlopen voor een afdeling of de gehele organisatie. U heeft scherp wat strategische personeelsplanning is, welke HR-interventies nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken en hoe u de effectiviteit van strategische personeelsplanning kunt monitoren en evalueren.

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

4 - 12 deelnemers.

Trainers

Bram Eigenhuis

Bram Eigenhuis houdt zich als Consultant bij Berenschot bezig met vraagstukken rondom onder andere HR-analytics en strategische personeelsplanning. Bij het ontwikkelen, transformeren en implementeren van een strategisch HR-beleid biedt hij een kritische blik en praktische ondersteuning.

Steven Marshall

Steven Marshall is Senior consultant bij Berenschot. Hij helpt HR-afdelingen met het realiseren van beter onderbouwde beslissingen, adviezen en beleid. De ‘harde kant van HRM’ is zijn specialisatie en hij ziet het vergroten van de impact van HRM op organisatieresultaten als zijn persoonlijke missie.

Evelien Bults

Evelien Bults is Senior consultant bij Berenschot. Zij houdt zich onder andere bezig met het opstellen van HR-strategieën en het vertalen daarvan naar HR-beleid. De afgelopen jaren heeft ze zich verdiept en als expert ontwikkeld op verschillende HR-thema’s, zoals strategische personeelsplanning, talentmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Laura Keijzer

Laura Keijzer houdt zich als Senior consultant bij Berenschot bezig met vraagstukken op het gebied van strategisch HRM. Ze helpt organisaties op weg om hun medewerkers productief, gezond en gelukkig te kunnen laten werken. Eén van haar specialisaties betreft het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Sanne van den Bosch

Sanne van den Bosch is Managing director bij Berenschot. Ze begeleidt organisaties bij het opstellen van een HR-strategie en ondersteunt hen bij het opstellen en implementeren van HR-beleid, instrumenten en processen. Haar specialisatie ligt onder andere in vraagstukken omtrent strategische personeelsplanning, competentiemanagement, duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling.

Data

Voor deze leergang kunt u kiezen uit de volgende data:

 • Reeks 1: 3 oktober, 31 oktober en 21 november van 9.00 tot 17.00 uur

Investering

U betaalt voor deze opleiding:

 • Opleidingskosten: € 1.995,00
 • Arrangementskosten: € 130,50

Totaal: € 2.125,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 68 13.

Bekijk hier (pdf, 1.9 MB) een voorproefje op uw training.


Berenschot Academy - Leergang Strategische personeelsplanning

Trainers

Bram Eigenhuis - Opleiding strategische personeelsplanning

Bram Eigenhuis
Consultant

Steven Marshall - Opleiding strategische personeelsplanning

Steven Marshall
Senior consultant

Evelien Bults - Opleiding Strategische personeelsplanning

Evelien Bults
Senior consultant

Laura Keijzer - Opleiding Strategische personeelsplanning

Laura Keijzer
Senior consultant

Sanne van den Bosch - Opleiding strategische personeelsplanning

Sanne van den Bosch
Managing director

Negen HR-webinars

Weinig tijd en toch behoefte aan kwalitatieve inspiratie als HR-professional? Bekijk hier de meest relevante webinars.