Strategie in een digitaliserende wereld


Training

Business- en verdienmodellen bevinden zich momenteel op drijfzand als gevolg van actuele ontwikkelingen als digitalisering en robotisering, globalisering en regionalisering, en duurzaamheid en deeleconomie. Nieuwe businessmodellen volgen elkaar in een moordend tempo op, waarbij het gaat van structuren naar netwerken gericht op de klantvraag. Dit betekent dat organisaties een nieuwe koers moeten uitzetten om de continuïteit van de organisatie te garanderen. Wil een organisatie in de huidige hypertransparante, intelligente, contextuele wereld toegevoegde waarde blijven leveren voor alle stakeholders, dan zal zij verbindingen moeten leggen vanuit authenticiteit en draagvlak: unleashing the power of engagement. De strategische dialoog is daarbij hét instrument om met alle stakeholders het gesprek aan te gaan, inzichten te krijgen en draagvlak te creëren, zowel in als buiten de organisatie. Om de koers niet alleen te formuleren maar ook te realiseren. In de training ‘Strategie in een digitaliserende wereld’ krijgt u hiervoor alle benodigde handvatten aangereikt.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Commissarissen, directeuren en algemeen management 1 dag en 2 dagdelen

€ 1.777,50

Utrecht

Programma

De training ‘Strategie in een digitaliserende wereld’ bestaat uit drie blokken en heeft een doorlooptijd van drie maanden. Tussen de blokken wordt aan opdrachten gewerkt.

Blok 1: Theoretisch kader & kennismaking tools (1 dag)

U maakt kennis met de belangrijkste strategische trends, theorieën en modellen in de digitale wereld. Daarnaast krijgt u een aantal voorbeelden voorgelegd van strategieformulering en ­‑realisatie bij andere organisaties. Vervolgens gaat u aan de slag met de case die u toegestuurd heeft gekregen en schrijft u een advies voor een mogelijke aanpak van het voorliggende strategische vraagstuk.

Blok 2: Strategisch management in de praktijk (1 dagdeel)

In het tweede blok neemt u een kijkje in 2030: een nieuwe wereld met nieuwe technologieën. Daarnaast presenteert u samen met één of twee andere deelnemers de uitkomst van de huiswerkopdracht: een strategisch ontwerp voor een zelf geselecteerde klant. Vervolgens discussieert de groep over het gekozen strategiemodel en tools en wordt gekeken welk groepje het beste strategische advies heeft gegeven.

Blok 3: Strategierealisatie: eigen rol & verantwoordelijkheid (1 dagdeel)

In dit laatste blok staat de strategie in uw eigen organisatie centraal. Hiervoor gaat u samen met andere deelnemers in groepen aan de slag met het Berenschot Strategie Realisatie Model. Daarnaast onderzoekt u hoe u zelf kunt bijdragen aan het realiseren van de strategie van uw eigen organisatie. Wat is hiervoor nodig en hoe houdt u elkaar scherp?

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor commissarissen, directeuren en algemeen management.

Aanpak

De training biedt u concrete theoretische kennis, boeken en heldere instructie. Daarnaast voert u in een aantal actieve opdrachten de regie, waarbij u keuzes moet maken om tot oplossingen te komen. Verder doet u in een aantal leerzame spelvormen concrete ervaring op en gaat u, in dialoog met andere deelnemers, in op de toekomstvisie en reflecteert u op ambities. Aan het eind van de training krijgt een u hand-out van de presentatie uitgereikt.

Leerdoelen

Tijdens deze training gaat u aan de slag met een aantal vraagstukken die de toekomst van uw organisatie raken. Hierbij leert u uw koers te bepalen om ‘future proof’ te worden en formuleert u uw sterke en zwakke punten en de belangrijkste ontwikkelingen (kansen en bedreigingen). Tevens ontwikkelt u een beeld van hoe u technologie (blockchain, artificial intelligence, 3D-printen, etc.) kunt inzetten om de concurrentie voor te blijven.

Resultaten

Na afloop van de training ‘Strategie in een digitaliserende wereld’ kent u de belangrijkste strategische trends, theorieën en modellen in de digitale wereld. Daarnaast heeft u inzicht in strategieformulering en ­‑realisatie bij andere organisaties en bent u op de hoogte van de basis van strategisch management. Tevens hebt u een eigen missie, visie en strategische doelstellingen geformuleerd en beschikt u over handvatten om deze te realiseren door middel van engagement.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

9 - 12 deelnemers.

Trainers

Paul Pietersma

Paul Pietersma is Managing director bij Berenschot en is gespecialiseerd in vraagstukken omtrent strategie en innovatie. ‘The power of engagement’ is volgens hem de sleutel om in de huidige transparante en snel veranderende wereld toegevoegde waarde te blijven leveren voor alle stakeholders.

Edwin Lambregts

Edwin Lambregts is Senior managing consultant bij Berenschot. Als adviseur heeft hij gewerkt voor tientallen grote en middelgrote Nederlandse ondernemingen in onder andere de maakindustrie en financiële sector. Zijn specialismen liggen onder andere in stakeholdermanagement en de strategieontwikkeling en –implementatie van organisaties.

Stephanie Wagenaar

Stephanie Wagenaar houdt zich als Senior consultant bij Berenschot onder andere bezig met strategieontwikkeling, innovatie en het organiseren van samenwerking. Volgens haar leiden samenwerking, een open houding en inzicht namelijk tot vernieuwing. Haar kracht ligt in het vinden van deze verbinding om zo met organisaties tot een strategie te komen.

Wieke Ambrosius

Wieke Ambrosius is Senior consultant bij Berenschot. Ze ondersteunt organisaties bij het maken van strategische keuzes en gaat pas weg als het echt werkt. Haar expertise ligt op het gebied van strategieformulering, businessmodellen, positionering en het realiseren van gemaakte keuzes.

Data

Nieuwe data volgen z.s.m. Voor meer informatie neem contact op met de Berenschot Academy via 030 - 291 6917.

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

  • Opleidingskosten: € 1.695,00
  • Arrangementskosten: € 82,50

Totaal: € 1.777,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.


Berenschot Academy - Training Strategie in een digitaliserende wereld

Trainers

Paul Pietersma - Training strategie

Paul Pietersma
Managing director

Edwin Lambregts - Training strategie

Edwin Lambregts
Senior managing consultant

Stephanie Wagenaar - Training strategie

Stephanie Wagenaar
Senior consultant

Wieke Ambrosius - Training strategie

Wieke Ambrosius
Senior consultant