Strategisch HRM


Leergang

Wat betekenen de ontwikkelingen in onder andere technologie, demografie en de markt voor onze organisatie en onze medewerkers? En hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar de gestelde doelen behalen? De leergang ‘Strategisch HRM’ gaat in op het brede werkveld van HR en stelt de impact van u als HR-professional centraal. De leergang is praktijkgericht met continue reflectie op uw eigen handelen. Daarnaast krijgt u de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap en onze eigen onderzoeken aangereikt. Dit levert u de input om uw plan van aanpak te optimaliseren. Bovendien bouwt u tijdens de leergang een netwerk op van HR-collega’s die op belafstand beschikbaar zijn voor advies, meedenken of feedback.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

HR-verantwoordelijken 3 dagen

€ 2.125,50

Utrecht


Programma

De leergang ‘Strategisch HRM’ beslaat drie dagen, waarbij het volgende programma wordt aangehouden.

Dag 1: Strategisch HRM! Waar moet ik beginnen?

De dag begint met een inspirerende kennismaking met Strategisch HRM. Wie zijn we? Wat komt er op ons af? En waar willen we naartoe? Daarnaast bepalen we de impact hiervan en formuleren we de issues waar uw organisatie mee aan de slag moet en waar u als HR-professional het initiatief in kunt nemen.

Na dag 1: u gaat met diverse stakeholders in uw organisatie in gesprek om uw eigen kijk op HR-issues te verbreden en om relevante stakeholders te betrekken bij het formuleren en oplossen van de belangrijkste kwesties.

Dag 2: Stuurinformatie en interventies bepalen.

Op de tweede dag komt het onderbouwen van beslissingen met ken- en stuurgetallen, steeds belangrijker voor HR, aan bod. Ook gaat u verder met de HR-issues die op dag 1 zijn benoemd, waarbij u inzicht krijgt in uw toekomstig benodigd en huidige beschikbare personeelsbestand. In de middag gaat u aan de slag met interventies, waarvan u een proeverij krijgt voorgeschoteld. Te denken valt aan talentmanagement, performancemanagement en duurzame inzetbaarheid. Tot slot krijgt u handreikingen voor het opstellen van een plan van aanpak.

Na dag 2: u gaat met sleutelfiguren binnen uw organisatie (leidinggevenden, MT, medewerkers/OR) de HR-interventies verder uitwerken in een plan van aanpak.

Dag 3: Organiseren van HR en het bepalen van de eigen rol.

Welke rol wilt u als HR binnen de organisatie innemen en welke competenties heeft u daarvoor nodig? Om deze vraag te beantwoorden, kijken we met u naar de verschillende dienstverleningsmodellen van HR. Wat zijn de  voor- en nadelen van de verschillende modellen en welke factoren zijn van invloed op het succes van een HR-afdeling? We denken met u na over indelingsdilemma’s en helpen uw positie te kiezen. Aan het einde van de dag pitchen alle deelnemers hun plan.

Voor wie?

Deze leergang is bedoeld voor HR-verantwoordelijken die als HR-professional hun impact willen vergroten en hun toegevoegde waarde willen verhogen.

Aanpak

Voor de leergang ‘Strategisch HRM’ werken we met een vast docententeam, aangevuld met experts die op de lesdagen een aantal subonderdelen verzorgen. Alle informatie wordt gebundeld aan u ter beschikking gesteld, zodat u het cursusmateriaal als naslagwerk kunt gebruiken. De lesdagen zijn een mix van theorie, het (implementatie- en verander)proces en vaardigheden van deelnemers. We gebruiken afwisselende werkvormen.

Leerdoelen

Bij deze leergang werkt u aan de volgende leerdoelen:

  1. Weten welke rol u inneemt als strategisch HR-professional.
  2. Vertaling kunnen maken van organisatiedoelen naar HR-interventies.
  3. Op de hoogte zijn van bedrijfskundige methodes voor HR.
  4. Interventies kennen en kunnen beoordelen welke het beste passen bij de strategie van de organisatie.
  5. Beschikken over de vaardigheden om de rest van de organisatie te overtuigen en mee te nemen in een strategische aanpak van HR.

Resultaten

Na afloop van de leergang ‘Strategisch HRM heeft u inzicht in relevante ontwikkelingen en de impact ervan op het personeel in uw organisatie. Daarnaast beschikt u over een overzicht van HR-interventies die aansluiten op de voor uw organisatie relevante ontwikkelingen en die een bijdrage leveren aan de visie en strategie van uw organisatie. Verder verstevigt u uw rol als HR-professional en hebt u een plan van aanpak voor de middellange termijn opgesteld.

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

8 - 25 deelnemers.

Trainers

Francel Vos

Francel Vos is Managing consultant bij Berenschot. Ze is gespecialiseerd in Strategisch HRM, duurzame inzetbaarheid en new skills waarmee ze organisaties helpt om de personele bezetting op een toekomstbestendige manier in te richten. Verbinden en vernieuwen is waar zij energie van krijgt.

Laura Keijzer

Laura Keijzer houdt zich als Senior consultant bij Berenschot bezig met vraagstukken op het gebied van strategisch HRM. Ze helpt organisaties op weg om hun medewerkers productief, gezond en gelukkig te kunnen laten werken. Eén van haar specialisaties betreft het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Steven Marshall

Steven Marshall is Senior consultant bij Berenschot. Hij helpt HR-afdelingen met het realiseren van beter onderbouwde beslissingen, adviezen en beleid. De ‘harde kant van HRM’ is zijn specialisatie en hij ziet het vergroten van de impact van HRM op organisatieresultaten als zijn persoonlijke missie.

Evelien Bults

Evelien Bults is Senior consultant bij Berenschot. Zij houdt zich onder andere bezig met het opstellen van HR-strategieën en het vertalen daarvan naar HR-beleid. De afgelopen jaren heeft ze zich verdiept en als expert ontwikkeld op verschillende HR-thema’s, zoals strategische personeelsplanning, talentmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Tim Masselink

Tim Masselink is Senior consultant bij Berenschot en gespecialiseerd in complexe beïnvloedingsvraagstukken. Hij biedt mensen de tools om effectief met conflicten om te gaan en meer waarde te halen uit onderhandelingen. Daarnaast onderzocht hij hoe Nederlandse experts omgaan met gedrag en interactie tijdens onderhandelingen en schreef hierover het boek Toponderhandelaars.

Data

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Berenschot Academy via 030 - 291 6917.

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

  • Opleidingskosten: € 1.995,00
  • Arrangementskosten: € 130,50

Totaal: € 2.125,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.


Berenschot Academy - Leergang Strategisch HRM

Trainers

Francel Vos - Strategisch HRM

Francel Vos
Managing consultant

Laura Keijzer - Leergang Strategisch HRM

Laura Keijzer
Senior consultant

Steven Marshall - Leergang Strategisch HRM

Steven Marshall
Senior consultant

Evelien Bults - Leergang Strategisch HRM

Evelien Bults
Senior consultant

Tim Masselink - Leergang Strategisch HRM

Tim Masselink
Senior consultant

Negen HR-webinars

Weinig tijd en toch behoefte aan kwalitatieve inspiratie als HR-professional? Bekijk hier de meest relevante webinars.