Effectief zakendoen over de grens


Training

Zakendoen in het buitenland is vanzelfsprekender en noodzakelijker geworden. Naast de bekende Nederlandse multinationals veroveren steeds meer middelgrote ondernemingen marktaandeel over de grens. Dat blijkt niet altijd even gemakkelijk. Want hoe gaat u om met cultuurverschillen, hoe kiest u de landen waar uw aanbod kans van slagen heeft en hoe leidt u mensen in de organisatie op om internationaal inzetbaar te zijn? In de training ‘Effectief zakendoen over de grens’ komen deze en andere vragen uitgebreid aan bod. Als manager/professional krijgt u alle handvatten die nodig zijn om kansen in buitenlandse markten te benutten en veelvoorkomende valkuilen te omzeilen. De training is zo opgezet dat deelnemers leren van elkaars internationale praktijk. Kortom, in één dag inspiratie opdoen voor wereldwijde groei en het geven van een boost aan de internationalisering van uw onderneming!

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Managers en professionals 1 dag € 678,50 Utrecht

Programma

De training ‘Effectief zakendoen over de grens’ start met het uitwisselen van elkaars ervaring met het buitenland en het inventariseren van de leerwensen en casuïstiek. Daarnaast gaan we aan de hand van economische inzichten in op de praktische toepassing van internationalisering, waarbij economische en cross-culturele aspecten van het zakendoen de revue passeren. Verder gaat u samen met een van de andere deelnemers aan de slag met een praktijkopgave: het opstellen van een plan om in de toekomst met uw eigen bedrijf internationaal te ondernemen. Aan het eind van de training presenteert u uw idee: landenkeuze, wat u daar wilt doen, wie u erheen stuurt plus de doelstelling voor het team en de organisatie.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor Nederlandse managers en professionals die de ambitie hebben om internationaal actief te zijn in het bedrijfsleven en in korte tijd een zeer breed spectrum van internationalisering willen onderzoeken.

Aanpak

De training ‘Effectief zakendoen over de grens’ maakt gebruik van film en interactieve opdrachten in tweetallen. Daarnaast maakt u kennis met een aantal economische modellen. Te denken valt aan verdienmodellen, het leergeldmodel, het exportmodel, prijsopbouw, virtual teammodel, het value chain model van Porter en de DEPEST-analyse om de omgeving in kaart te brengen. Verder komen ook de cultuurmodellen van Geert Hofstede, Edgar Schein en Edward Hall en INSEAD-professor Erin Meyer aan bod. Vooraf wordt u gevraagd een leerwens te formuleren omtrent internationaal ondernemen in de eigen praktijk. Na afloop van de training ontvangt u een hand-out van de presentatie.

Leerdoelen

De leerdoelen voor de training worden aan de hand van de behoeften en wensen van de deelnemers aan het begin van de dag geïdentificeerd. Meer in het algemeen gaat het erom dat u als ondernemer, manager of professional leert hoe u het internationaliseringsproces van uw bedrijf handen en voeten kunt geven.

Resultaten

Na afloop van de training ‘Effectief zakendoen over de grens’ weet u wat internationaal ondernemen oplevert voor uw bedrijf nu en in de toekomst en op welke economische aspecten u kunt sturen om internationaal actief en effectief te zijn. Ook bent u in staat om te gaan met cultuurverschillen en cross-culturele samenwerking in internationale markten. Tot slot hebt u door middel van de eigen opdracht uw leiderschap omtrent internationaliseren gevormd.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

6 - 14 deelnemers.

Trainers

Joris de Bie

Joris de Bie is Senior managing consultant bij Berenschot en heeft al meer dan twintig jaar advies- en trainingservaring met betrekking tot internationaliseringsvraagstukken. Daarnaast is hij gespecialiseerd in leiderschaps- en verandervraagstukken, waarbij hij zowel in nationale als internationale projecten als trainer, coach en adviseur werkt.

Tim Masselink

Tim Masselink is Senior consultant bij Berenschot en gespecialiseerd in complexe beïnvloedingsvraagstukken. Hij biedt mensen de tools om effectief met conflicten om te gaan en meer waarde te halen uit onderhandelingen. Daarnaast onderzocht hij hoe Nederlandse experts omgaan met gedrag en interactie tijdens onderhandelingen en schreef hierover het boek Toponderhandelaars.

Data

Deze training vindt plaats op de volgende datum:

  • 17 maart 2020 van 9.30 tot 17.00 uur

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

  • Opleidingskosten: € 630,00
  • Arrangementskosten: € 48,50

Totaal: € 678,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 6917.


Berenschot Academy - Training Effectief zakendoen over de grens

Trainers

Joris de Bie - Training Effectief zakendoen over de grens

Joris de Bie
Senior managing consultant

Tim Masselink - Training Effectief zakendoen over de grens

Tim Masselink
Senior consultant