Tags

Rapport over de integratie van de Nederlandse elektriciteitsmarkt

Gepubliceerd op 5 juni 2015

Op 22 mei jl. heeft de Minister van Economische Zaken het rapport van Berenschot over de bevordering van de grensoverschrijdende integratie van de Nederlandse elektriciteitsmarkt aan de Tweede Kamer verzonden. Dit rapport beschrijft het effect van de inspanningen om een versterkte koppeling van de Nederlandse elektriciteitsmarkt met elektriciteitsmarkten in het buitenland te realiseren.

Koppeling van nationale elektriciteitsmarkten draagt bij aan de creatie van een Europese interne markt voor energie, leidt tot efficiëntere prijsvorming op de elektriciteitsmarkten en geeft marktpartijen de mogelijkheid om grensoverschrijdend in elektriciteit te handelen. Vanwege grote (groothandels)prijsverschillen tussen met name Nederland en Duitsland heeft Berenschot onderzocht welke maatregelen gepland zijn om de Nederlandse elektriciteitsmarkt de komende jaren verder te integreren met die van haar buurlanden en of er nieuwe mogelijkheden zijn om de marktkoppeling te verbeteren.

Berenschot constateert dat het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland dankzij verbeterde koppeling van de Nederlandse elektriciteitsmarkt met het buitenland en ontwikkelingen in de samenstelling van het Nederlandse productiepark in de toekomst flink kan gaan dalen: van ca. €14 per Megawattuur in 2013 tot ca. €2 per Megawattuur in 2023 (doorrekening m.b.v. het Energie Transitie Model door Quintel Intelligence, onder de aannames in het rapport). Het onderzoek onderstreept dat onder andere de implementatie van het ‘flow-based’-marktkoppelingsysteem en de geplande investeringen in grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen belangrijke stappen zijn om efficiëntere prijsvorming in Nederland te stimuleren en signaleert geen aanvullende maatregelen om op korte termijn het groothandelsprijsverschil met Duitsland te overbruggen.

Bekijk het volledige rapport.

De volledige rapportage is te vinden op de website van de Rijksoverheid.