Onderzoek voor ACM naar de Flow-Based Market Coupling voor de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt

Gepubliceerd op 24 augustus 2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Berenschot Energy & Sustainability gevraagd om een studie over mededingingskwesties omtrent het besluit van de ACM over de Flow-based Market Coupling (FBMC) voor elektriciteit. Het positieve ACM besluit, alsmede het Berenschot rapport, werd recentelijk gepresenteerd. Het Berenschot rapport is hier (pdf, 2.8 MB) te vinden alsmede op de ACM website.

De ACM houdt toezicht op de energiemarkt alsmede concurrentie op de markt in het algemeen. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de ACM het voorstel van TSO's en power exchanges omtrent de invoering van een Flow-Based Market Coupling (FBMC) tussen de landen in de regio Centraal West-Europa (CWE) geëvalueerd. De huidige marktkoppelingsmethode is gebaseerd op Available Transmission Capacity (ATC) en werd in 2006 gerealiseerd. Deze marktkoppeling is zeer succesvol gebleken met verbeteringen in prijsconvergentie en economische welvaart in de CWE regio. Ten opzichte van de huidige ATC methode brengt FBMC additionele voordelen met zich mee doordat nog efficiënter gebruik wordt gemaakt van de transportcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk. De prijsverschillen tussen de landen in de CWE regio, bijvoorbeeld tussen Nederland en Duitsland, worden daardoor kleiner..

Het Berenschot onderzoek richtte zich op de mededingingsaspecten van FBMC: het mogelijke verlies van de partiële convergentie na FBMC en de gevolgen van de flow-factor competition voor partijen in de verschillende landen. Hieruit blijkt dat het verlies van partiële convergentie geen grote belemmering vormt voor competitie tussen landen. Uit het onderzoek naar flow-factor competition blijkt dat de voordelen voor de Nederlandse afnemer in de vorm van een lagere elektriciteitsprijs onder congestie afhangt van de import- en exportposities van de aan flow-based deelnemende landen. Onder bepaalde import- en exportconfiguraties gedurende een beperkt aantal uren levert flow-based geen lagere prijs op. Over het algemeen levert flow-based een positieve welvaartsbijdrage op voor Nederland. Een goede monitoring van de marktomstandigheden wordt daarom geadviseerd.