Tags

Warmte in alle openheid

Gepubliceerd op 24 november 2015

In samenwerking met veel andere partijen werkt Berenschot aan een efficiënte en CO2-neutrale warmtevoorziening. Eén van de voorbeelden daarvan is Zuid-Holland, waar de contouren van de weg naar een warmtenetwerk steeds duidelijker worden.

Warmtenetten gaan in Zuid-Holland een substantieel aandeel in de energievoorzieningsmix leveren. Daarvoor is wel een andere energie-infrastructuur en een ander energiesysteem nodig. Een kleine groep van experts uit de samenwerking binnen het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland heeft zich gebogen over de vraagstelling of een marktplaats voor warmte op de schaal van de warmterotonde mogelijk zou zijn. De bevindingen van deze groep zijn te lezen in het rapport ‘Warmte in alle openheid’.

Dit rapport is opgesteld door op initiatief van het Programmabureau Warmtekoude Zuid-Holland met medewerking van Agro Energy, Alliander, CEDelft, EON, LTO Glaskracht, Prominent, Provincie Zuid-Holland alsmede Berenschot (vooral voor de expertise in energiemarkten). Eén van de hoofdpunten uit het rapport is het zogenaamde knooppuntenmodel waarbij de prijs voor warmte wordt bepaald op basis van prijsvolgorde ‘merit order’ van warmtebronnen met inbegrip van het transport. Daarbij zou ook transparantie wat betreft CO2-emissies van warmtebronnen moeten gelden.