Blog 2: Ruimte voor de Omgeving

Gepubliceerd op 28 april 2016

De Omgevingswet komt er… we weten alleen nog niet precies wanneer. Uit de resultaten van de gemeentelijke thermometer van Berenschot blijkt dat 73% van de gemeenten zich actief voorbereiden op de komst van de omgevingswet. 27% dus nog niet. De wet heeft grote gevolgen voor de sturing op de publieke ruimte. Maar voor wie en hoe is nog niet duidelijk. Wat betekent die nieuwe wet eigenlijk voor de markt en voor vergunningverlenende of handhavende overheden? En wat vraagt de wet van architecten, stedenbouwers en ander ruimtelijk volk? Het zijn klemmende vragen. Er is echter nog geen begin van een antwoord. Waar liggen de grootste uitdagingen voor de komende periode?

De prijs van samenwerking

Sturing op de publieke ruimte is geen eenvoudige zaak. De Omgevingswet maakt dat vraagstuk complexer. Bestuurders moeten laveren tussen algemene beelden en globale visies en concrete besluiten. Dat is niet vrij van bestuurlijke risico’s. En zonder samenwerking gaat het al helemaal niet. De Omgevingswet nodigt op tal van fronten uit tot samenwerking; tussen overheden en de markt; tussen burgers en de overheid, maar ook tussen overheden onderling. Er zit een verscholen agenda voor regionalisering van ruimtelijk beleid in de Omgevingswet. Er staan ons dus boeiende discussies te wachten tussen provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Succes is hier niet verzekerd! Op een ander front dwingt de wet ook tot samen op trekken. En juist daar ligt misschien wel het beste nieuws.

Deskundigheid loont

De vergrote speelruimte voor lokale overheden maakt ‘hulptroepen’ in het ruimtelijk domein belangrijk. Er breekt een waardevolle periode aan voor architecten, stedenbouwers en ander ruimtelijk volk om de (lokale) bestuurders, of marktpartijen te prikkelen en te helpen met de inhoud van het goede lokale verhaal. Juist deze professionals kunnen hun rol pakken als onpartijdige deskundigen die de zoektocht naar identiteit, visie en verbeelding van een inspirerende inhoudelijke context kunnen voorzien. Daar vaart iedereen wel bij.

The next generation

De Omgevingswet sluit nauw aan bij de samenleving zoals die zich nu ontwikkelt. Hierin zijn kennisdelen en transparantie maatstaf en is netwerkvorming belangrijk. Deze trend doet een appèl op de vaardigheden van alle in het ruimtelijk domein opererende professionals. Jonge mensen weten hoe dat moet. Hun generatie is gewend om op die manier in het leven te staan. Wil de Omgevingswet in al haar facetten beklijven, dan moet er ruimte zijn voor deze ‘next generation’ om hun werkwijzen en attitudes toe te passen in hun professionele omgeving. De Omgevingswet levert in dit verband een stimulerende veranderagenda op. En implementatie daarvan gaat niet vanzelf. Er is kortom de komende tijd veel werk te verrichten.

Wilt u weten wat Berenschot op het terrein van de omgevingswet doet en voor u kan betekenen, kijkt dan op de pagina over de omgevingswet.

Voor de uitslag van de gemeentelijke thermometer kunt u terecht op onze website.

infographic-lichtblauw2-5 (2)