Conferentie Thermometer Wsw 2016

Gepubliceerd op 4 april 2016

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed Berenschot onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten van de Wsw, de aantallen mensen in de SW en de stuurbaarheid daarvan.

Met de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de Wsw afgesloten. Mensen die voorheen instroomden in de Wsw en Wajong, stromen nu in bij de gemeente. Tegelijkertijd gaat het budget dat beschikbaar is voor de Wsw omlaag.

  • Wat betekent dat voor de kosten van en aantallen mensen in de SW?
  • En hoe kunnen gemeenten die kosten sturen?

Om die vragen te beantwoorden ontwikkelde Berenschot de Thermometer Wsw. Tijdens de conferentie bespreken de auteurs de uitslagen van het onderzoek. Ook worden verschillende verdiepende workshops aangeboden waarin een aantal relevante casussen aan bod komen.

De conferentie van vrijdagochtend 22 april moet helaas worden uitgesteld. Het rapport is namelijk nog niet aangeboden aan de Tweede Kamer en daarom niet openbaar. Dat betekent dat we geen resultaten uit het onderzoek kunnen presenteren. Zodra het rapport is aangeboden aan de Kamer bepalen we een nieuwe datum voor de conferentie.”

Programma
9.00 uur Inloop en ontvangst
9.30 uur Welkom en start conferentie door Maarten Adelmeijer (Berenschot)
9.45 uur

Martin Heekelaar (Berenschot): landelijke ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven voor de SW Robert Scholte (SEO): ontwikkeling in de aantallen SW 
Maarten Adelmeijer (Berenschot): verschillen in kosten (ontwikkeling) en stuurbaarheid

Spreker namens de directie Participatie & Decentrale Voorzieningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (naam nader bekend te maken): welke conclusies trekt SZW uit dit onderzoek?

10.45 uur Koffiepauze
11.00 uur Workshopronde 1
11.45 uur Workshopronde 2
12.30 uur Terugkoppeling en afsluiting
12.45 uur Lunch

Meer informatie over de workshops in de eerste ronde:

1.Casus: samenwerking tussen gemeenten – door Paul Schenderling (Berenschot) en Gerrit Jan Veldhoen (wethouder gemeente Kampen, o.a. Arbeidsparticipatie en inkomen)

In Kampen en Dronten is gekozen voor een gemeenschappelijk platform voor werk (IMpact). En met succes, want “wat vier jaar geleden nog een klassieke sociale werkvoorziening was, is nu een bijna onmisbare schakel in de plaatselijke arbeidsmarkt” was te lezen in het VNG Magazine. Wat zijn de voor- en nadelen van deze vorm van samenwerking? (N.B.: alleen voor wethouders)

2. De plaatsing bij reguliere werkgevers: Lessons learned from the USA – door Fleur Sikkema (Berenschot)

Werkgevers in Amerika zijn als geen ander in staat om commercieel te kijken naar de inzet van mensen met een beperking. Onder andere omdat er in Amerika minder regelingen en subsidies zijn levert dit veel creativiteit op om mensen met een beperking te plaatsen. In deze workshop gaan we aan de hand van drie typische Amerikaanse voorbeelden over het naar werk helpen van arbeidsbeperkten in gesprek over wat we hiervan wél en niet kunnen leren.

3. Casus: participatiebedrijf in de Ergon-regio – door Rob van der Made (gemeente Eindhoven), Rob den Teuling (bedrijfsdirecteur Ergon)

De gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre en sw-bedrijf Ergon hebben besloten om samen een regionaal Participatiebedrijf op te zetten. Het Participatiebedrijf geleidt mensen vanuit de doelgroep van de Participatiewet naar werk. Berenschot stelde de businessscase op. In deze workshop gaan we in op de keuzes die in de regio zijn gemaakt. Wat waren de valkuilen en wat waren de kritische succesfactoren? Welke groepen worden ondersteund? Hoe is de aansluiting op de wijken en de sociale diensten georganiseerd? Wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten? En hoe is de financiering geregeld?

4. Thermometer Wsw en de koers van uw sw-bedrijf – door Maarten Adelmeijer (Berenschot)

Tijdens deze workshop zal vanuit een meer algemene invalshoek worden ingegaan op een aantal mogelijke strategieën voor de sw, zoals besparen op de sw, privatiseren en het samenvoegen van de sw en de sociale dienst.

5. Nieuwe doelgroepen. Hoe krijg je die aan de slag? – door Egbert Lichtenberg (directeur WAVA/!GO) en Martin Heekelaar (Berenschot)

Gemeenten zijn nu ruim een jaar bezig met de uitvoering van de Participatiewet. Een belangrijke nieuwe taak is het aan de slag krijgen van mensen met een beperking, zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers. Voorheen lag daar met de Wsw een heldere structuur onder, en het UWV was verantwoordelijk voor het aan de slag helpen van de mensen in de Wajong. Gemeenten moeten keuzes maken hoe en hoeveel mensen aan de slag worden geholpen. Hoe bepaal je het aantal mensen dat moet worden geholpen? Welke tools staan de gemeenten ter beschikking? Wat werkt en wat werkt niet? Deze en andere vraagstukken komen aan de orde in de workshop ‘Nieuwe doelgroepen, hoe krijg je die aan de slag?’ Waarbij de workshopleiders putten uit eigen praktijkervaring en resultaten uit recent onderzoek dat hiernaar is gedaan.

Meer informatie over de workshops in de tweede ronde:

6. Casus: bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het sw-bedrijf – door Korrie Louwes (Berenschot) en Isidoor van den Berk (Berenschot)

In opdracht van de gemeenteraden van Ede en Wageningen voerde Korrie Louwes een onderzoek uit waarin de bestuurlijke verantwoordelijkheid van wethouders en gemeenteraden voor het sw-bedrijf (Permar) centraal stond. Welke lessen zijn er uit dit onderzoek te trekken? (N.B.: alleen voor wethouders)

7. Casus: samenvoegen van de sociale dienst en het sw-bedrijf – door Maarten Adelmeijer (Berenschot) en René Niks (directeur Arbeidsintegratie Atlant Groep)

In Helmond werden de sociale dienst en het sw-bedrijf samengevoegd. 80% van de werknemers is gedetacheerd. Een workshop over het succes van de Atlant Groep.

8. De belangrijkste strategische keuzes in de Participatiewet: de essentie door Martin Heekelaar (Berenschot)

Hoeveel mensen moet ik ondersteunen? Wat zijn de kosten en hoeveel budget is er beschikbaar? Welke keuzes moet ik maken om binnen de budgetten te blijven? Binnen veel gemeenten is er discussie over deze vraagstukken. Berenschot heeft de belangrijkste punten op een rijtje gezet. Uw uitdaging op gemeenteniveau helder in één oogopslag! In deze workshop laten wij zien hoe u dat voor elkaar krijgt en welke keuzes u kunt maken om knelpunten op te lossen. We laten zien hoe het Dashboard Participatiewet daarbij van dienst kan zijn.

9. Hoe kan dagbesteding in samenhang met welzijn en beschut werk georganiseerd worden? door Paul Schenderling (Berenschot)

In deze workshop gaan we in op het verbinden van dagbesteding met welzijn en beschut werk. We inventariseren hoe deze verbinding het mogelijk kan maken om niet alleen meer van het ontwikkelpotentieel van mensen te realiseren, maar ook om kostenbesparingen te behalen. Vervolgens verkennen we samen de diverse mogelijkheden om in uw gemeente dagbesteding te ontschotten en de verbinding met welzijn en beschut werk concreet en praktisch te maken.