Tags

OnderwijsLokaal de regio in!

Gepubliceerd op 21 april 2016

Met bijeenkomsten in Deventer, Venlo en Hoofddorp is gestart om OnderwijsLokaal bij u in de regio te presenteren en toe te lichten aan gemeenten en schoolbesturen.

Het afwegingskader – met de werknaam OnderwijsLokaal – moet gemeenten en schoolbesturen helpen als zij met elkaar in gesprek gaan over hun rolverdeling ten aanzien van onderwijshuisvesting. Zoals ook tijdens de bijeenkomsten werd bevestigd, is de huidige samenwerking helaas niet altijd even goed en ligt er vaak een grote opgave te wachten door krimp, verouderde schoolgebouwen en IKC- en duurzaamheidsambities. Nagenoeg unaniem is geconcludeerd dat de enorme opgave die partijen voelen het meest kansrijk kan worden aangepakt wanneer de samenwerking tussen partijen zo optimaal mogelijk wordt vormgegeven en passend is bij de lokale situatie.

Er wordt in Nederland op verschillende manieren vorm gegeven aan samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting, waarbij de regie meer bij het schoolbestuur of meer bij de gemeente wordt gelegd. Maar zoals Frank Lemmens van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs het treffend verwoordde: “Er is niet slechts één goede oplossing. We moeten samen het gesprek aangaan en op basis daarvan met een passende vorm komen om hiermee om te gaan.”

Tijdens de bijeenkomsten is door Berenschot/ICSadviseurs toegelicht hoe OnderwijsLokaal kan helpen bij het verkennen van een nieuwe samenwerkingsvorm. Welke thema’s zijn van belang als het gaat om het verkennen van samenwerking en welke vragen moeten gemeenten en schoolbesturen zichzelf en elkaar stellen. De vragenlijst van OnderwijsLokaal gaat enerzijds in op de thema’s visie, inzicht en draagvlak. Anderzijds wordt algemene informatie over de schoolgebouwen gevraagd om te zorgen voor een transparant overleg. In Hoofddorp was hierbij de gezamenlijke conclusie dat het vooral gaat om bewustwording en er altijd maatwerk nodig is. De specifieke rapportage die volgt na het invullen van de vragenlijst levert hieraan absoluut een bijdrage.

Met bijna 90 aanmeldingen voor de regiobijeenkomsten en de nodige positieve reacties merken we dat het thema actueel is en vaak op de agenda staat. Op 25 en 26 april volgen er nog bijeenkomsten in Breda en Assen, waarbij ook alle ins en out van de Green Deal Scholen voorbij komen. U kunt zich hiervoor nog aanmelden via www.onderwijslokaal.nl. Op deze website treft u meer informatie en kunt u de vragenlijst downloaden. Tenslotte biedt het ministerie van OCW ook gratis maatwerkondersteuning aan indien u de vragenlijst heeft ingevuld. De ondersteuning is beperkt dus wees er snel bij.

500_onderwijslokaal1

500_onderwijslokaal

500_onderwijslokaal