Preventieve ouderengezondheidszorg: GGD en gemeente

Gepubliceerd op 8 april 2016

De dubbele vergrijzing heeft weerklank gevonden in de Wet Publieke Gezondheid: sinds 2010 is preventieve ouderengezondheidszorg verplicht. Is dat nu opgepakt, of wacht de GGD op de gemeente, of vice versa? Voormalig Berenschot-adviseur Annette de Boer heeft op 7 april op het Nederlands Congres Volksgezondheid een verkenning over preventieve ouderengezondheidszorg gepresenteerd.

Deze verkenning is samen met vijf studenten van de Academic Consultancy Training van de Wageningen UR uitgevoerd. Zeven geïnterviewde GGD’en en 14 gemeenten bleken nog weinig aandacht voor hebben voor preventieve ouderengezondheidszorg. De meeste gemeenten gebruikten hun GGD niet of nauwelijks om hen te adviseren of om uitvoerende veldpartijen te regisseren. GGD’en lijken zich afwachtend en weinig actiegericht op te stellen.

Het is belangrijk dat ouderen lang gezond blijven, en de GGD kan gemeenten daarover goed adviseren, bijvoorbeeld over welke maatregelen evidence-based zijn. Dan kunnen gemeenten een goed ouderengezondheidsbeleid formuleren en laten uitvoeren.

Voormalig Berenschot-adviseur Annette de Boer, en (WUR Academic Consultancy Training): Sharon van den Akker, Esther Heinen, Viviënne Huppertz, Janine van Nijhuis, Eefje Willemse

Met dank aan GGD Amsterdam, Friesland, Hart voor Brabant, Hollands Midden, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Zeeland.