Tags

Industrial Analytics Master Class


Traditionele Business Analytics & Intelligence zijn in toenemende mate ontoereikend in een tijdperk van ‘mass data and high speed’. Daarom start Berenschot Intellerts een tweedaagse masterclass Industrial Analytics, wat wordt beschouwd als de volgende fase in het proces van ‘business transformation’. Door het voorkomen van storingen in het productieproces kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Tijdens de masterclass wordt uitvoerig stilgestaan bij disciplines die nauw samenhangen met Industrial Analytics. Te denken valt aan Artificial Intelligence, Machine Learning, Predictive Maintenance en The Internet of Things.

De masterclass is bedoeld voor diegenen die werkzaam zijn in de datagestuurde maakindustrie en technische dienstverlening. Deelnemers krijgen inzicht in de gebieden waar Industrial Analytics optimaal wordt toegepast, en welke factoren de volwassenheid van het proces bepalen. Na afloop van de masterclass zijn deelnemers in staat om aan de hand van Industrial Analytics dataproblemen te signaleren, en, belangrijker, beter de juiste waarde in de data vast te stellen.

De tweedaagse masterclass vindt plaats op twee opeenvolgende vrijdagen – 21 en 28 oktober 2016 – te Utrecht en staat onder leiding van Martin Haagoort en Darius Dilijonas. Er zijn 12 plaatsen beschikbaar. Ga naar voor het complete programma en aanmelding naar http://intellerts.com/masterclass/

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Martin Haagoort (m.haagoort@intellerts.nl).