Onderzoek praktische barrières domotica


De technologie om ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, is er. Dergelijke zogeheten domotica - zaken als automatische medicijndispensers, sensoren en videocommunicatie - worden echter nog maar weinig gebruikt. Reden voor Berenschot om een onderzoek uit te voeren onder stakeholders naar eventuele praktische barrières. Hierbij hebben wij acht thuiszorginstellingen, zeven landelijke experts en bezoekers aan een Alzheimercafé bevraagd.

De redenen om domotica links te laten liggen, blijken uiteen te lopen. Thuiswonenden ouderen zien zeker het voordeel van domotica, maar denken vaak dat het te complex is. Voor thuiszorgorganisaties is vooral de wijze van financiering (‘uurtje-factuurtje’) een belemmering. Daarnaast ontbreekt het vaak aan professionals die domotica kunnen inzetten in het zorgproces.

Kijkend naar oplossingsrichtingen, zouden begrijpelijke informatie en handleidingen het gebruik van domotica onder ouderen kunnen bevorderen, evenals mogelijkheden om nieuwe technologieën uit te proberen. Binnen de thuiszorg valt te denken aan specifieke aandacht voor de implementatie, bijvoorbeeld met een implementatieleider, en door best practices te delen.

Ondanks deze uitkomsten is de verwachting dat het gebruik van domotica in de nabije toekomst zal toenemen. Dit onder invloed van ontwikkelingen als alternatieve financieringsmodellen (zorgverzekeraars experimenteren met populatiebekostiging) meer ingang vinden, casemanagers dementie een grotere rol krijgen (aanreiken domotica) en als ouderen zelf (en hun sociale netwerk) hun zorg meer in eigen hand gaan nemen.