Toekomstschetsen voor een CO2-neutrale toekomst

Gepubliceerd op 30 augustus 2016

Berenschot becijfert scenarioanalyses voor Gasunie en organiseert een verbindingsbijeenkomst in het kader van de Energiedialoog.

Berenschot heeft recent twee toekomstschetsen gemaakt van de energiesituatie in 2050. Allereerst heeft Berenschot gekeken naar een volledig CO2-vrije gasvoorziening waarbij gas als duurzame energiedrager wordt ingezet. Daarna is becijferd wat de kosten zijn van het integrale scenariobeeld van Gasunie voor 2050, gemaakt voor de Energiedialoog. Aan de hand van de inzichten hieruit is samen met Quintel Intelligence een verbindingsbijeenkomst gehouden in het kader van de Energiedialoog. Onder de titel “Toekomstschetsen en organisatievraagstukken voor een CO2-neutrale toekomst” werd op interactieve wijze het organisatievraagstuk besproken aan de hand van het begrip ‘trias transitia’.

Gas als duurzame energiedrager

De eerste studie van Berenschot bestond uit een opdracht van GasTerra en Gasunie voor een verkenning naar de mogelijke rol van gas als CO2-neutrale energiedrager in 2050. Deze verkenning heeft als doel de transitie naar een duurzame energietoekomst te versnellen. In de verkenning wordt gas als transitieoplossing verkend, als aanvulling op reeds voorziene ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, zoals wind op zee en zon-PV.

Daarnaast heeft Berenschot op verzoek een kostenberekening van het energiesysteem in 2050 gemaakt van de door Gasunie opgestelde ‘Verkenning 2050’. Om de discussie over de energietransitie te faciliteren, heeft Gasunie een eindbeeld van het energiesysteem in 2050 geschetst. Uit de analyse van Berenschot is af te leiden dat de kosten voor dit eindbeeld in 2050 lager liggen dan wanneer we met de huidige wijze van energievoorziening zouden doorgaan.

Verbindingsbijeenkomst Energiedialoog

Naar aanleiding hiervan heeft Berenschot, in samenwerking met Quintel Intelligence, een verbindingsbijeenkomst georganiseerd in het kader van de Energiedialoog met als onderwerp “toekomstschetsen en het organisatievraagstuk met het oog op de energietransitie”.

Twee CO2-toekomstscenario’s werden gepresenteerd door Gasunie en Stichting Natuur&Milieu, met elk hun eigen visie op 2050 respectievelijk 2035. Daarna ging Berenschot in op elementen voor een haalbaar CO2-neutraal 2050: kosten van belangrijke maatregelen, flexibele opties voor verduurzaming in de gebouwde omgeving en een verkenning van snel realiseerbare gasmaatregelen, zoals groen gas en gas-CCS. Quintel Intelligence sloot het eerste deel van de middagsessie af met een blik op de toekomstige veranderingen in de industrie en de gevolgen hiervan voor een duurzame toekomst.

Later op de middag gingen de aanwezigen met elkaar in dialoog over het bereiken van een CO2-neutrale toekomst. Dat vond plaats aan de hand van de “trias transitia” waarmee Berenschot de drie hoofddoelstellingen van het energiebeleid verbindt. In zes groepen werden maatregelen besproken vanuit de optiek van nieuwe doelcombinaties: de betaalbaarheid van schoon, de betaalbaarheid van betrouwbaar en de betrouwbaarheid van schoon. Dit zorgde voor nieuwe invalshoeken waarbij de volgende vragen werden beantwoord: wat zijn kansrijke opties? Welke maatregelen moeten er worden genomen? Wie organiseert, wat & hoe? Na presentatie van de uitkomsten van deze dialoog sloot Aart Dekkers de discussiemiddag af namens het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie

De presentatie van Bert den Ouden namens Berenschot tijdens deze sessie is hier (pdf, 1.4 MB) te downloaden.

De achtergrondrapporten van Berenschot met de kwantitatieve verkenningen vindt u hiernaast in de link module.