‘Bedrijfskundiger insteek goede keus’


De hogescholen die in Nederland HRM-opleidingen aanbieden, hebben samen een nieuw opleidingsprofiel bepaald, met als raamwerk zes kerncompetenties. Die zijn mede gebaseerd op de trends op de arbeidsmarkt en de wensen van werkgevers.

Hans van der Spek, manager Kenniscentrum HCM van Berenschot en lid Landelijk Werkveld Adviesraad (LWA): “De relatief korte termijn waarop het landelijke opleidingsprofiel nu is bijgesteld, sluit aan op de hedendaagse dynamiek. De bijdrage van het LWA aan dit profiel helpt om een goede aansluiting tussen opleiding en praktijk te bewerkstelligen.”

Van der Spek noemt de (nog) bedrijfskundiger insteek voor de bacheloropleiding HRMa een goede keus. “Wel vergroot de aanpassing de discrepantie tussen de genoten opleiding en het geformuleerde profiel voor alle professionals die het vak al uitoefenen. Vanuit de professie houden we ons bezig met onderwerpen als ‘een leven lang leren’ en ‘wendbaarheid’, maar in hoeverre houden we zelf aansluiting houden bij de veranderingen op de arbeidsmarkt en binnen het vakgebied?”

Als docent op gebied van onder meer HR Analytics constateert Van der Spek een toegenomen belangstelling voor het onderwerp. “Vanuit het jaarlijkse HR Trendonderzoek van Berenschot weet ik echter dat HR-professionals nog maar weinig van doen hebben met de meer cijfermatige benadering van het vakgebied. Zeker het vertalen van de HR-inspanningen naar toegevoegde waarde en de realisatie van de bedrijfsstrategie is een nagenoeg onontgonnen terrein. Hoe langer HR wacht met het omarmen van een meer bedrijfskundige benadering, des te lastiger het wordt.”

Lees hier het hele artikel uit PW De Gids 12, 2016 (pdf, 569 kB)