Berenschot Smart Industry Ambassadeur


Met de benoeming tot Smart Industry Ambassadeur sluit Berenschot zich aan bij de circa 150 bedrijven en instellingen die momenteel actief bijdragen aan het realiseren van de Actieagenda Smart Industry: Dutch industry fit for the future’.

“Berenschot participeert graag in de toekomst. We zijn dan ook trots op onze benoeming tot Smart Industry Ambassadeur”, zegt senior managing consultant Onno Ponfoort. “Klanten kunnen gebruikmaken van onze expertise in hun transformatieproces naar een meer gedigitaliseerde werkwijze en zo hun digitalisering versnellen.”

Doel van de Actieagenda Smart Industry: kansen voor het bedrijfsleven te inventariseren ten aanzien van nieuwe technologie, samenwerking, businessmodellen, R&D, scholing en ICT-randvoorwaarden. Het programma Smart Industry is een initiatief uit 2015 van FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en Nederland ICT. Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt het programma veel kansen voor de Nederlandse industrie.

De Actieagenda kent vier onderdelen, die nauw met elkaar samenhangen. In Fieldlabs werken bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs samen om te komen tot nieuwe digitale oplossingen. Het verzilveren en versnellen van opgedane kennis leidt tot verdieping en grotere concurrentiekracht. Dit vergt uiteraard ook medewerkers die zijn toegerust op deze nieuwe ontwikkelingen. Tot slot vormt ICT een onmisbare randvoorwaarde voor digitalisering (big data, standaardisatie en cyber security).