Decentralisaties leiden nog niet tot minder regeldruk

Gepubliceerd op 8 december 2016

Begin 2015 zijn verschillende taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie overgeheveld naar gemeenten. Minder regeldruk voor burgers, een van de doelen van deze decentralisaties, is nog niet bereikt bij de gemeentelijke aanvraagprocedures.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Berenschot uitvoerde in opdracht van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk.

Burgers blijken de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein nog steeds complex te vinden. De bureaucratie bij de aanvraagprocedures is nauwelijks nog verminderd. Tegelijkertijd zijn gemeenten ook nog druk bezig om de decentralisaties vorm te geven. De verwachting is dat het meer tijd zal kosten voordat mensen die hulp aanvragen de gewenste vereenvoudiging ook daadwerkelijk gaan ervaren.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat gemotiveerde besluitvorming, duidelijkheid over (wettelijke) termijnen en een cliëntvriendelijke houding van de gemeente de ervaren regeldruk helpen te beperken. “Andere manieren om de ervaren regeldruk te reduceren, zijn bijvoorbeeld een betere inzet van het keukentafelgesprek, slimmer gebruik van de gegevens die bekend zijn bij de overheid en toepassing van de mogelijkheden van digitalisering”, aldus Dirk-Jan Schoneveld, een van de onderzoekers bij Berenschot.