Openstellingsdata regeling MIT Zuid 2017 bekend

Gepubliceerd op 19 december 2016

De openstellingsdata voor de mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT-Zuid) zijn bekend. Voor innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten is dit 11 april t/m 7 september 2017 op basis van first come first serve. Voor R&D-samenwerkingsprojecten is 3 juli t/m 7 september 2017 op basis van tendering.

De ervaring leert dat de belangstelling voor deze regeling groot is en dat u een aanvraag het beste al op de dag van openstelling kunt indienen. Een goede, tijdige voorbereiding is dus van groot belang. Individuele mkb-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten; voor R&D-samenwerkingsprojecten moet de aanvraag door minimaal twee mkb-ondernemingen worden ingediend.

De MIT Zuid-regeling is uitsluitend gericht op mkb-ondernemingen die actief zijn in een van de negen topsectoren in Nederland. Dit betreft: Agri & Food, Biobased, Chemie, Energie, HTSM & ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Innovatie-adviesproject

Een mkb-ondernemer kan een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een onafhankelijke adviesorganisatie, zoals Berenschot, of een kennisinstelling. Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 10.000.

MIT-haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject is gericht op het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Bij een haalbaarheidsproject bedraagt de subsidie 40% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van €50.000.

MIT-R&D-samenwerkingsproject

Een R&D-project is gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten. R&D-samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen. Looptijd van een R&D-samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar. Bij een R&D-samenwerkingsproject bedraagt de subsidie 35% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van €200.000 (max. €100.000 per deelnemer).

N.B. De subsidieregeling MIT Zuid staat alleen open voor mkb-ondernemingen uit Zuid-Nederland (de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland). Regio-overstijgende projecten kunnen naar verwachting worden ingediend in de landelijke MIT-regeling, net als voorgaande jaren.