Presentatie resultaten salarisonderzoek ingenieurs/technici


Eén op de vijf ingenieurs in Nederland is op zoek naar een andere werkgever. Dit is een van de uitkomsten van het salarisonderzoek van TW (Technisch Weekblad), NLingenieurs en Berenschot onder meer dan 2.000 ingenieurs en hbo/wo technici. Op vrijdag 9 december presenteren de onderzoekers de resultaten tijdens een bijeenkomst in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

In het onderzoek kregen respondenten vragen voorgelegd over hun primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook werd gevraagd naar de redenen om van baan te wisselen of juist te blijven zitten. Verder werd gekeken in hoeverre vervolgtrainingen worden aangeboden, wie daar gebruik van maakt en of respondenten daar tevreden over zijn.

Na de presentatie volgt een paneldiscussie met twee ervaren managers uit de praktijk: Annemieke Nijhof (CEO Tauw) en Ingwer de Boer (voormalig hoofdingenieur-directeur projectdirectie Ruimte voor de Rivier bij Rijkswaterstaat). Daarbij schuift ook Hans van de Spek aan, manager Kenniscentrum HCM binnen Berenschot. Tot slot is er gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen over de onderzoeksresultaten met de redactie van Technisch Weekblad en de specialisten van NLingenieurs en Berenschot. Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u bij de agenda.

Onze sprekers zijn twee ervaren managers uit de praktijk:

Annemieke Nijhof

Topvrouw van het jaar 2016, heeft als CEO van ingenieursbureau Tauw de ontwikkeling van medewerkers hoog in het vaandel staan. Ze vindt het belangrijk te investeren in haar medewerkers en daarmee in de toekomstwaarde van het werk dat Tauw levert. Bovendien heeft ze zelf ervaren hoe belangrijk een veilige werkomgeving is, waar een medewerker ook een tijdje, om wat voor reden dan ook, minder mag presteren. Deze omgeving wil ze ook bij Tauw creëren.

Ingwer de Boer

Hij heeft als hoofdingenieur-directeur van de projectdirectie Ruimte voor de Rivier bij Rijkswaterstaat altijd gestreefd naar een veilige leeromgeving voor zijn medewerkers. Op dit moment zet hij zich bij de afdeling Land- en Watermanagement van het KIVI in voor het bevorderen van de ontwikkeling van ingenieurs in een brede meester-gezel-leerling omgeving.

Voor het panel schuift ook aan:

Hans van der Spek

Hans van der Spek is Manager Kenniscentrum HCM, senior managing consultant bij Berenschot en docent bij de Utrecht Business School, Avans+ en de HR Academy. Hij is al meer dan 30 jaar actief op het snijvlak van Finance, ICT en HR. Vol enthousiasme deelt hij zijn kennis en inzichten met zijn publiek, via de pers of als spreker op seminars.

Beide sprekers gaan in op het belang van de ontwikkeling van mensen in de ingenieursbranche. Hoe creëren bedrijven een goede ontwikkelomgeving? Hoe worden deze ontwikkelmogelijkheden gewaardeerd door medewerkers en opdrachtgevers? Wiens verantwoordelijkheid is de ontwikkeling van nieuwe ingenieurs eigenlijk?


Aanmelden en meer informatie