'Asbest? Niet best!'

Gepubliceerd op 4 februari 2016

Asbestincidenten zoals ‘Kanaleneiland’ hebben veel onrust onder de bevolking veroorzaakt. Vanuit onze expertise pleiten we onder andere voor gerichte trainingen en oefeningen van crisisorganisaties.

Berenschot-adviseur Peter van Zanten en voormalig Berenschot-adviseur Annette de Boer hebben een artikel geschreven dat is verschenen in Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing (nummer 1, 2016).

Evaluaties laten zien dat bij asbestincidenten besluitvorming soms traag verloopt en maatregelen niet altijd proportioneel zijn. Wij pleiten voor meer kennis over asbest in de bouw- en veiligheidssector en effectief en efficiënt onderzoek na een asbestincident.

Twee grote asbestincidenten in de laatste jaren maken bovendien duidelijk dat het erg belangrijk is dat de gemeentelijke crisisorganisatie en de crisiscommunicatie zijn toegerust op dit type incidenten. Wij geven aan dat trainingen en oefeningen van de crisisorganisatie en professionele crisiscommunicatie kunnen helpen om onnodige onrust onder de bevolking te voorkomen. Daarnaast pleiten we voor incidentevaluaties zodat organisaties en bestuurders leren hoe ze bij een crisis verstandig met asbestrisico's kunnen omgaan.

500_brandweermannen-lr


Zie ook