Conferentie ‘Transformatie in de Wmo, de burger aan zet!’

Gepubliceerd op 25 februari 2016

Berenschot organiseert op vrijdagochtend 1 april de conferentie ‘Transformatie in de Wmo, de burger aan zet!’.

Inleiders van de conferentie zijn:

Han Noten

Sinds begin 2011 is de heer Noten burgemeester van de gemeente Dalfsen. Van 2003 tot begin 2013 was hij namens de Partij van de Arbeid lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Als lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein zal hij ingaan op wat er daadwerkelijk voor gemeenten is veranderd sinds 1 januari 2015 en wat dit betekent in de praktijk.

Jan de Vries

De algemeen directeur van ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers (tot 1 januari 2016 directeur van MEE Nederland) Jan de Vries sprak op de eerste miniconferentie van Berenschot over de Wmo in 2012. Toen belichtte hij het perspectief van de veranderingen die de burger te wachten stonden bij de invoering van de Wmo. Nu, 4 jaar later, blikt hij terug en vooruit, zowel vanuit het perspectief van de burger als vanuit het perspectief van de zorgorganisatie.

Na de transitie is de voorbereiding van de transformatie nu in volle gang. Wij nodigen wethouders en beleidsmakers WMO bij gemeenten en aanbieders van harte uit om aanpak en ervaringen uit te wisselen op onze miniconferentie en in de leergang Transitie WMO die daarop volgt.

Voor meer informatie over de conferentie en de leergang kunt u rechts bij 'zie ook' kijken.