Uw groothandel futureproof, een uitdagend perspectief….

Gepubliceerd op 11 februari 2016

De nieuwe digitale werkelijkheid biedt kansen voor de groothandel: alles kan en gaat online. Dit heeft impact - op de keten, de marktpositie, de klanten en het businessmodel.

Groothandels staan voor de uitdaging om zich aan te passen aan de spelregels van de nieuwe werkelijkheid. Zij zien de kansen van online en de impact die de digitalisering heeft op hun onderneming. De verwachting is dat we aan de vooravond staan van een stevige turnaround in de branche. Een compleet andere inrichting van de ketens van producent tot aan eindgebruiker. En waarbij de eindgebruiker steeds meer macht krijgt. Daarom moeten groothandels nu slimme keuzes maken en doorvoeren.

Kansen zijn er genoeg: van servicegroothandel tot aan ketenregisseur. Berenschot heeft twaalf verschillende rollen voor de groothandel in kaart gebracht en getoetst op kansrijkheid. Voor de groothandel is het dus een kwestie van slim kiezen en tempo maken om niet door de nieuwe werkelijkheid te worden ingehaald.

We hebben een pragmatische aanpak ontwikkeld Roadmap Wholesale 3.0. Daarmee helpen wij u om, samen met uw managementteam, de koers naar 2020 uit te zetten. Snel en doelmatig. Geen abstracte vergezichten maar een concrete vertaling naar een kansrijke toekomstige rolverdeling met toegevoegde waarde. Hierbij zetten we digitale interactieve tools in en kunt u terugvallen op onze jarenlange ervaring in de sector. Met als resultaat: heldere en haalbare keuzes voor de toekomst. En we blijven betrokken tot het werkt!