Nieuwe tool voor beoordeling leiderschapspotentieel

Gepubliceerd op 4 februari 2016

De maatschappelijke discussie over normen en waarden heeft gevolgen voor leiderschap en management: het vermogen om mensen te motiveren is essentiëler dan ooit, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot en Learnworks. Op basis daarvan ontwikkelden zij de Verdiepte Waarden Analyse Leiderschap - een innovatief instrument voor het beoordelen van leiderschapspotentieel conform de nieuwe eisen.

Recentelijk deden Berenschot en Learnworks, partners in bedrijfspsychologische innovatie, onderzoek naar leiderschap en leiderschapspotentieel. Eén van de opvallendste resultaten is dat kandidaten met leiderschapspotentieel beschikken over een evenwichtig en helder waardenbesef. Dit komt tot uiting in een gezonde verhouding tot de buitenwereld, gebaseerd op een goed en breed beoordelingsvermogen. Daarnaast blijkt leiderschapspotentieel gepaard te gaan met authenticiteit en zelfkennis, goed in je vel zitten en weerbaarheid met gevoel voor verantwoordelijkheid.

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelden Berenschot en Learnworks een gevalideerd leiderschapsinstrument, de Verdiepte Waarden Analyse (VWA) Leiderschap. Dit instrument biedt leidinggevenden inzicht in zichzelf en hun dieper liggende drijfveren, wat handvatten oplevert voor verdere groei en ontwikkeling en hen in staat stelt bewustere loopbaankeuzes te maken. “De VWA Leiderschap helpt leidinggevenden stagnatie en burn-out te voorkomen, en flow en energie in het werk te hervinden”, verklaart Karien Ter Meer, adviseur bij Berenschot. “Tevens brengt het instrument onbenut potentieel aan het licht en helpt het mensen het beste uit zichzelf te halen.”

Leiderschap kan zich niet langer beperken tot lijstjes invullen en cijfermatige doelstellingen nastreven, aldus Ter Meer. “Er is behoefte aan een nieuwe generatie leiders, die mensen weten te inspireren en hen meenemen in veranderingen. Als zij op zoek gaan naar hun eigen dieper liggende waarden en deze in overeenstemming brengen met hun omgeving, zullen ze vele malen succesvoller zijn dan voorheen.”

Download het volledige artikel via het online downloadformulier.

500_personeelsbeleid-lr