Bijeenkomst ‘Actualiteiten Participatiewet’

Gepubliceerd op 29 juni 2016

Berenschot organiseert op 13 juli de bijeenkomst ‘Actualiteiten Participatiewet’

Brieven Klijnsma van 24 juni 2016 over Thermometer Wsw en beschut nieuw

Staatssecretaris Klijnsma stuurde op 24 juni jl. twee brieven aan de Kamer:

- Aanbiedingsbrief Thermometer Wsw met rapport Berenschot/SEO.

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed Berenschot/SEO onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten van de Wsw, de aantallen mensen in de sw en de stuurbaarheid daarvan. Zie hier.

- Brief met beleidsvoornemen beschut nieuw.

De staatssecretaris kondigt aan wetgeving voor te bereiden om burgers recht te geven op beschut-nieuwplekken. De gemeente heeft dan niet langer de beleidsvrijheid om die groep vrijwilligerswerk of dagbesteding aan te bieden in plaats van beschut nieuw met loon. Zie hier.

Berenschot organiseert de bijeenkomst ‘Actualiteiten Participatiewet’ om deze ontwikkelingen te bespreken.

Doelgroep: wethouders Werk en Inkomen, directeuren sw-bedrijven, hoofden sociale diensten en beleidsmedewerkers.

Datum en tijd: woensdag 13 juli 2016 van 9.00 tot 12.30 uur.

Locatie: Berenschot, Europalaan 40, 3526 KS Utrecht (navigatie van parkeergarage: Eendrachtlaan 3, Utrecht).

Bijdrage in de kosten: € 100 per persoon (geen kosten voor degenen die betrokken waren bij onderzoek Thermometer).​

Programma

8.45 uur

Inloop en ontvangst

9.10 uur

Welkom en start conferentie - Maarten Adelmeijer (Berenschot)

9.15 uur

Landelijke ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven voor de sw; verschillen in kosten (ontwikkeling) en stuurbaarheid – Martin Heekelaar (Berenschot)

9.45 uur

Ontwikkeling in de aantallen sw en oorzaken van uitstroom - Robert Scholte (SEO)

10.00 uur

Koffiepauze

10.30 uur

Inleiding ontwikkelingen beschut nieuw – door Paul Schenderling (Berenschot)

11.00 uur

Discussie – onder leiding van Maarten Adelmeijer

Reactie SZW

Jan van Eck reageert op de discussie namens de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

12.00 uur

Lunch

12.30 uur

Afsluiting