Commissie Balkenende: keuzes maken, samenwerken en in actie komen

Gepubliceerd op 2 juni 2016

Een duurzame groei van de Zeeuwse economie is alleen maar mogelijk door de opgaven en strategische agenda van Zeeland te verbinden aan strategische agenda’s en activiteiten buiten de provinciegrenzen, in combinatie met bestuurlijke daadkracht. Dat concludeert de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (commissie Balkenende) vandaag in haar advies ‘Zeeland in stroomversnelling’ aan de provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken, opdrachtgevers voor het onafhankelijk onderzoek naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken.

Verschillende partijen en commissies hebben al eerder aanbevelingen gedaan, maar volgens de commissie Balkenende is het nú tijd om scherpe keuzes te maken in initiatieven en deze daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. De commissie adviseert de diversiteit van de Zeeuwse economie te benutten en doet concrete aanbevelingen voor initiatieven die de structuur van de Zeeuwse economie versterken. Voor de realisatie van het actieprogramma zijn commitment, inzet van partijen en investeringsmiddelen nodig. “Wij hebben bij veel partijen de bereidheid aangetroffen samen met Zeeland op te trekken, maar de regio moet zelf het initiatief nemen deze partijen te benaderen en gezamenlijk goede plannen te ontwikkelen.” Zeeland heeft voldoende perspectief om het tij te keren en de Zeeuwse economie te versterken, maar het is volgens de commissie wel noodzakelijk daadkracht te tonen.

Voor meer informatie kunt u het volledige rapport downloaden.