Schaalvoordelen bij fusie ziekenhuizen in beeld

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Twee ziekenhuizen hadden het voornemen tot fusie. Onderdeel van hun verkenning was: hoe hebben wij elk onze overhead georganiseerd? En kan een fusie leiden tot schaalvoordelen? Met een benchmark van de overhead bracht Berenschot het besparingspotentieel in beeld.

In opdracht van beide ziekenhuizen heeft Berenschot in eerste instantie voor elk ziekenhuis afzonderlijk de overhead in beeld gebracht. In een zorgvuldig proces zijn gegevens toegedeeld en geverifieerd bij de betrokken managers. Omdat de ziekenhuizen verschilden in grootte zijn specifieke referentiegroepen aangemaakt. Dit gaf de ziekenhuizen gerichte stuurinformatie over hun eigen overhead.

Vervolgens is de optelsom van de overhead geanalyseerd en wederom vergeleken met een specifieke referentiegroep. Op basis hiervan kunnen beide ziekenhuizen bepalen welk besparingspotentieel zij voor de fusieorganisatie willen inrekenen en waar zij dat willen realiseren.

Kijk op onze pagina over benchmark Ziekenhuizen voor meer informatie.