Tags

Verkenning CO2-neutrale gastoekomst

Gepubliceerd op 15 juni 2016

In opdracht van GasTerra en Gasunie heeft Berenschot een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke rol van gas als CO2-neutrale energiedrager in 2050. Deze verkenning heeft als doel een versnelling te realiseren in de transitie naar een duurzame energietoekomst. In de verkenning wordt gas als transitieoplossing verkend, als aanvulling op de reeds voorziene ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, zoals wind op zee en zon-PV.

Veel partijen werken momenteel hard aan een CO2-neutrale energietoekomst. Dit is niet alleen een technologische uitdaging, ook moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke en economische haalbaarheid van verschillende duurzame bronnen en de inpassing hiervan in onze infrastructuur. Volgens critici gaan de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in Nederland niet snel genoeg. Gas als CO2-neutrale energiedrager kan een belangrijke rol spelen als toevoeging op de huidige ontwikkelingen in duurzame energie. Nederland is van oorsprong immers een land waar de gasinfrastructuur uitstekend is vormgegeven. Door voort te bouwen op deze infrastructuur en de mogelijkheid van gas als CO2-neutrale energiedrager verkennen en ontwikkelen, is een duurzame energietoekomst wellicht te versnellen en te verbreden.

Uit de verkenning van Berenschot blijkt dat in 2050 een bijna CO2-neutrale energievoorziening mogelijk is - met eenCO2-reductie van circa 96% ten opzichte van 1990 - door een combinatie van groen gas in de gebouwde omgeving en niet-industriële sectoren, en gas-CCS in de industrie en bij gascentrales (zonder import van biomassa). Dit kan met beperkte investeringen in de energie-infrastructuur, een kostenplaatje binnen de range van de kosten van meegenomen duurzame energiebronnen, en met flexibiliteit aan opties voor elektrificatie, warmtenetten en hybride warmtepompen. Met beperkte import van biomassa is in 2050 zelfs een volledig CO2-neutrale energievoorziening te realiseren. Op basis van de bestudeerde opties is een versnelling van de transitie mogelijk en optioneel ook negatieve CO2-emissies.

De implementatie van een dergelijke transitieoplossing met groen gas en gas-CCS vergt ontwikkeling op verschillende fronten. Dit betreft onder andere de logistieke professionalisering van reststromen, de ontwikkeling van aquatische biomassa, verdere ontwikkeling van diverse CCS-opties en financieringsmodellen voor CCS in de industrie.

Dit rapport wordt in het kader van de Energiedialoog, samen met andere toekomstvisies, op 22 juni gepresenteerd op de verbindingsbijeenkomst “Toekomstschetsen en organisatievraagstukken: hoe richten we de energietransitie in?”.