Benchmark Jeugddomein

Gepubliceerd op 21 maart 2016

In april gaan zowel onze Benchmark Jeugddomein als onze Benchmark Care van start. Uit onze benchmarks in de afgelopen jaren bleek dat de overhead van aanbieders en gecertificeerde instellingen in het Jeugddomein vergelijkbaar was met die aanbieders van ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Wij zijn heel benieuwd naar de uitkomsten dit jaar.

De transities in de zorg hebben veel van aanbieders gevraagd. Zeker van aanbieders die in veel verschillende gemeenten met verschillende (administratieve) eisen actief zijn.

De vraag die ook dit jaar centraal staat in de benchmark is: ‘Hoe verhoudt uw organisatie zich tot andere aanbieders in het jeugddomein op het gebied van overhead, productie en financiële positie?’ Net als in de voorgaande jaren maakt de ‘transitiemonitor’ deel uit van de benchmark om de resultaten van de transitie en de transformatie van uw organisatie te vergelijken met die van collega-aanbieders. Wat kunt u van elkaar leren? is kortom het doel van deze benchmark.

Meer informatie over de benchmark jeugddomein kunt u vinden op onze website.