Deze maatregel zal de trend niet keren

Gepubliceerd op 10 maart 2016

In de Trouw van 5 maart 2016 stond een interview met Wine te Meerman, hoofdauteur van het rapport ‘De bodem bereikt, feitenrelaas over de ontwikkelingen in de Hulp bij Huishouden’ uit 2015.’

Drie maart jl. kwam staatssecretaris Van Rijn (volksgezondheid) in concept met zijn eerder aangekondigde, aanvullende regels voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenteraden moeten er vanaf deze zomer op toezien dat hun gemeenten ‘een reële prijs’ betalen voor de hulp in het huishouden. Van Rijn wil hiermee voorkomen dat gemeenten almaar lagere tarieven betalen, en voorkomen dat meer organisaties net als TSN in de problemen komen. In de Trouw van 5 maart jl. stond het volgende interview met Wine te Meerman.

“Nee, ik denk niet dat deze maatregel de trend van steeds lagere tarieven zal keren. Van Rijn schrijft dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat thuiszorgorganisaties hun medewerkers conform de cao kunnen betalen. Dat klinkt goed. Maar hij laat de gemeenten vrij in de keuze voor welke cao dat moet zijn. Dat is opvallend, want in de huidige cao voor de thuiszorg staat de verwachting beschreven dat Van Rijn de cao vvt bindend zou verklaren in de zogeheten algemene maatregel van bestuur waar hij deze week mee kwam. Omdat dit tot mijn verbazing niet is gebeurd, zijn de eerder afgesproken betere arbeidsvoorwaarden voor de hulpen in de houding niet van toepassing. Bovendien kunnen gemeenten vanaf nu zeggen: ‘Voor het eenvoudige schoonmaakwerk gaan we de schoonmaak cao hanteren’. De (jeugd)lonen die daarin staan, zijn nog lager. Niet dat ik gemeenten op gedachten wil brengen, maar het wachten is nu op de eerste gemeente die daarvoor kiest, en de eerste rechtszaak waarin een thuiszorgorganisatie dat gaat aanvechten.”

500_ouderevrouwkrijgtboodschappen-lr


Zie ook