Praktische tips voor ziekenhuizen om een gezamenlijke ambitie te realiseren

Gepubliceerd op 8 maart 2016

Ziekenhuizen zijn de laatste jaren bewuster bezig met correct registeren en declareren van zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil hen ondersteunen bij het verder verbeteren van hun complianceprogramma’s. Daarom heeft zij Berenschot gevraagd om tips uit de praktijk te bundelen.

Henk Gerla, lid raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum met portefeuilles Financiën en Bedrijfsvoering over het rapport: “Het rapport heeft een opening gebracht om een cultuurverandering te bewerkstelligen in de sector. Dat is waardevol. De kunst is nu dat iedere zorgaanbieder zelf vervolgstappen gaat zetten om het gewenste niveau te behalen.”

1920_ziekenhuisbedinleegziekenhuis-lr-2