Blog 3: Op naar lokale WMO-kamers

Gepubliceerd op 4 mei 2016

Op 16 maart j.l. is de WMO-kamer opgericht waarin de VNG en de FNV samen op landelijk niveau vorm willen geven aan de vernieuwingen in het WMO-domein. Als er iets is waar gemeenten hulp bij kunnen gebruiken is het wel bij vernieuwingen in het sociaal domein.

Dat gemeenten die hulp ook zoeken blijkt ook uit de gemeentelijke thermometer die Berenschot de afgelopen periode heeft opgesteld. Uit deze enquête blijkt dat maar 1 van 62 gemeentesecretarissen/directeuren aangeeft het niet eens te zijn met de stellingen dat 1) de gemeente haar maatschappelijke partners betrekt bij beleidsvorming en 2) niet open te staan voor initiatieven van de gemeenschap. In ongeveer de helft van de gemeenten die aangeven visie en doelstellingen zonder al te grote problemen gerealiseerd te krijgen en visie en strategie periodiek te herijken, lijkt structurele inbedding nog beter te kunnen. Samen met maatschappelijke partners afspraken maken is één ding, maar samen doen is daarmee nog niet gerealiseerd. Lokale WMO-kamers kunnen een prima eerste stap zijn.

Van alle hens aan dek naar een gezamenlijke nieuwe koers

Met de decentralisaties van thuiszorg en jeugdzorg per 1 januari vorig jaar was het alle hens aan dek om niemand tussen wal en schip te laten vallen. Nu zien gemeenten hoezeer ook meer ingrijpende wijzigingen nodig zijn om de grotere uitdagingen in het sociaal domein het hoofd te bieden. Het gaat dan om bijvoorbeeld het aan het werk krijgen van grote groepen die reeds langdurig aan de zijlijn staan ineen arbeidsmarkt die aantrekt, maar deze groep amper bereikt. Of het leveren van zorg op maat in een nieuwe balans tussen wat mensen zelf kunnen en wat mensen ook zelf doen. En de overheden met beperkte financiële mogelijkheden. Met de komst van grote groepen nieuwe vluchtelingen in korte tijd ontstaat bovendien extra druk op gemeenten in de verdeling van beperkt beschikbare voorzieningen. En dan heb ik het nog niet eens over de uitdaging de eigen organisatie op een nieuwe manier te laten werken.

Berenschot uw partner

Berenschot ondersteunt graag bij het versterken van de benodigde netwerken in vormen als een lokale of regionale WMO-kamer. Samen met opdrachtgevers in partnerschap nieuwe koersen te realiseren is waar het om draait. Het gaat dan om bijvoorbeeld met ondernemers met een sociaal hart nieuwe diensten en producten te ontwikkelen om zo structureel werk toe te voegen voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Of met meerdere gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven voor statushouders tussenvoorzieningen realiseren. Of die uitdaging die u voor zich ziet en waarbij we samen op pad gaan in een WMO-kraamkamer.

Voor de uitslag van de gemeentelijke thermometer kunt u terecht op http://nieuws.berenschot.nl/resultaten-gemeentelijke-thermometer-2016

Korrie Louwes is (voormalig) Senior Managing Consultant bij Berenschot en oud-wethouder van Rotterdam.

infographic-lichtblauw2-5