Webinar Reorganisatie: kaalslag of kwaliteitsimpuls?

Gepubliceerd op 31 mei 2016

Op donderdag 9 juni vindt het webinar "Reorganisatie: kaalslag of kwaliteitsimpuls plaats". Berenschot adviseur Maarten Stigter zal gaan vertellen over de impact van de WWZ en de (nieuwe) Ontslagregeling.

Een reorganisatie heeft als doel om de organisatie weer toekomstbestendig te maken. Een kwalitatief goed personeelsbestand is daarbij essentieel. Maar als je bij het bepalen van de ontslagvolgorde vastzit aan het afspiegelingsbeginsel, hoe voorkom je dan dat je gedwongen afscheid moet nemen van goed presterende medewerkers op cruciale posities? Welke ruimte heb je om te selecteren? En is er op dat punt eigenlijk iets veranderd door de Wet werk en zekerheid: is dit moeilijker geworden, of juist niet? In het webinar op 9 juni a.s. gaat Maarten Stigter in op deze vragen.

Bij HR-professionals is meestal wel bekend dat het ontslaan van medewerkers op basis van disfunctioneren over het algemeen moeilijk samengaat met een reorganisatie. Maar hoe ga je daar dan mee om en wat kan er eigenlijk wél? Maarten Stigter, senior juridisch adviseur bij Berenschot, zal ingaan op de impact van de WWZ en de (nieuwe) Ontslagregeling. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als de gewijzigde positie van de payrollers, de optie een ‘eigen’ ontslagcommissie in te stellen en de ruimte die de WWZ biedt om voor talentvolle medewerkers af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. Daarnaast zal hij onder meer de mogelijkheden en de risico’s bespreken van het wijzigen van functies in reorganisatietrajecten. Hij zal toelichten hoe het UWV aankijkt tegen nieuwe, uitwisselbare en passende functies en laten zien wat een en ander betekent bij een generiek functiehuis.

Spreker

500_maarten-stigterMr. drs. Maarten Stigter is senior juridisch adviseur en sinds bijna vier jaar werkzaam bij Berenschot. Hij is een gespecialiseerd arbeidsjurist die zich met name bezighoudt met de juridische aspecten van HRM-beleid, arbeidsvoorwaarden en beloningsvraagstukken. Als adviseur is hij betrokken geweest bij diverse reorganisatie­s en fusietrajecten, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid en in de semipublieke sector. Hij heeft zich daarbij ontwikkeld tot een specialist op het gebied van overgang van onderneming en de specifieke kenmerken van privatisering en deprivatisering. Tot zijn aandachtsgebied behoren voorts medezeggenschapskwesties. Maarten Stigter is een kenner van het cao-recht en het ambtenarenrecht. Hij heeft de afgelopen jaren diverse adviesopdrachten gedaan op het gebied van de Wet normering topinkomens (WNT), met name in semipublieke sectoren (onderwijs en zorg) en in complexe situaties van publiek-private samenwerking bij een regionale omroep en bij een onderzoeksinstituut. Ook adviseerde hij besturen en toezichthouders over de toepasselijkheid van de WNT, de consequenties voor specifieke beloningscomponenten en de geldigheid van het overgangsrecht.